Centerpartiets nya valkoncept

Om ett halvår är det val i Sverige. Sällan har vikten av demokratiska värderingar varit så tydlig, och när Centerpartiets nya valkoncept presenteras är det de frågorna som står i fokus.

– Vårt valbudskap ”För Sveriges bästa” speglar vår roll och vårt löfte till väljarna. Centerpartiet kommer alltid vara en kraft för frihet, en kraft som gör det som krävs, säger partiledare Annie Lööf.

”För Sveriges bästa” – så lyder Centerpartiets nya valkoncept. Ett budskap som visar väljarna att Centerpartiet är redo att möta samhällets stora utmaningar genom att peka på lösningar. Genom samarbete och framtidstro. För frihetens, demokratins och Sveriges bästa.

För Sveriges bästa behöver mer göras även i klimatfrågan, för att vi ska öka jämställdheten, få en nära vård i hela landet och att hela landet kan utvecklas.

– Det är en mörk tid i Europa. När vi i Sverige går till vallokalerna i september står vi gemensamt upp för vår demokrati och alla medborgares lika rättigheter – det är viktigt. Centerpartiet kommer fortsätta kämpa för hela Sveriges bästa och för frihetens bästa, säger Annie Lööf.

Det är inget vanligt valår. Det mesta i politiken överskuggas av det som sker i Ukraina, om frågor kring försvar och säkerhet tillsammans med det humanitära ansvar alla europeiska länder delar. Samtidigt försöker Sverige och världen resa sig efter två år av en pandemi.

– När Centerpartiet hade stämma i höstas antogs flera viktiga program, bland annat om en starkare liberal demokrati. Då visste ingen hur brännande aktuella de frågorna skulle vara ett halvår senare. Mänskliga fri- och rättigheter. En fungerande rättsstat. Alla människors lika värde. Solidaritet med människor som utsätts för krig och förtryck, säger partisekreterare Michael Arthursson.

– Centerpartiet har en tydlig röst för frihet, demokrati och självbestämmande. Den rösten behövs i Sverige, och i Europa. Nu, idag och i höst när det är dags för alla i Sverige att gå till vallokalerna och göra sitt val, avslutar han.