C: Försvara kvinnors rättssäkerhet i krig

Många kvinnor har flytt Ukraina, många är kvar i landet. Sexuellt våld mot kvinnor används ofta som vapen i krig, men brotten leder sällan till att förövarna straffas. Centerpartiet presenterar nu flera förslag för att stärka kvinnors rättssäkerhet i krig och på flykt.

– Vi måste göra mer för att kvinnor som utsätts för sexuellt våld i krig ska få upprättelse och få veta om att rättsväsendet står på deras sida, säger partiledare Annie Lööf.

Enligt FN har en av fem kvinnor på flykt från krig eller humanitära katastrofer utsatts för sexuellt våld. Överlag bidrar krig till en ökning av sexuella övergrepp och människohandel, och utsattheten dröjer ofta kvar även efter krigets slut. Mörkertalen är stora.

– Det här handlar om fruktansvärda krigsbrott som orsakar stort lidande hos kvinnor och barn. Det är avgörande att vi helt lägger ansvaret där det hör hemma – hos förövaren. Sverige måste kraftfullt markera att våldtäkter, precis som andra krigsbrott, inte kommer accepteras – oavsett var i världen gärningsmännen befinner sig, säger Annie Lööf.

Nu kommer obekräftade uppgifter om våldtäkter i de östra delarna av Ukraina, bland annat. Under kriget i Bosnien-Hercegovina beräknas hela 20 000 våldtäkter ha ägt rum, men bara ett fåtal ledde till åtal.

– Fler förövare måste straffas, fler kvinnor måste få upprättelse. I praktiken leder våldtäkt i krig sällan till rättsligt efterspel. Därför måste Sverige utreda fler fall som rör krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter, inklusive våldtäkter, säger Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor.

För krigsbrott har Sverige och många andra länder lagar om universell jurisdiktion. Det innebär att särskilt allvarliga brott kan utredas, åtalas och dömas även i en svensk domstol, oavsett var brotten har begåtts och oavsett vilket medborgarskap förövaren eller brottsoffret har. Det vill Centerpartiet nu stärka och utveckla.

– Tillsammans med det internationella samfundet måste Sverige göra mer för att kvinnor som utsatts för sexuellt våld i krig ska få upprättelse. Rättsväsendet måste alltid stå på deras sida, säger Linda Modig.

Centerpartiet vill:

  • Öka resurserna till Gruppen för utredning av krigsbrott inom polisen.
  • Ge rättsväsendet ett tydligare uppdrag att både utreda och driva fler fall om sexuellt våld som krigsbrott, enligt lagstiftningen om universell jurisdiktion.
  • Ge polis och åklagare i uppdrag att undersöka och redogöra för vilka verktyg som behövs i det arbetet.
  • Se över den befintliga lagstiftningen om universell jurisdiktion, för att se till att den är tillräcklig för att nå bästa resultat.

Läs mer i en debattartikel i Dagens Nyheter