Nära tre miljarder extra till försvaret

Försvaret ska stärkas med nära tre miljarder kronor redan i år, efter en överenskommelse mellan riksdagens partier i Försvarsberedningen.

– Det här är ett viktigt tillskott, inte minst med tanke på det säkerhetspolitiska läget. Centerpartiet driver nu på för att öka försvarets anslag till två procent av BNP senast år 2025, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Nu står det klart att försvaret stärks med nära tre miljarder kronor redan i år. Två miljarder ska gå till det militära försvaret och 800 miljoner till det civila. Centerpartiet har tillsammans med regeringen och de övriga riksdagspartierna enats om beskedet i Försvarsberedningen.

– Ökningen är inte minst en viktig signal om att riksdagens partier kan komma överens om förstärkningen av försvaret i ett alltmer allvarligt säkerhetspolitiskt läge, säger Daniel Bäckström.

Nu är det avgörande att de långsiktiga satsningarna kommer på plats. Dagens besked är ett bra steg på vägen mot att uppnå Centerpartiets mål om att försvarsanslagen ska motsvara två procent av BNP, helst senast år 2025. Pengarna till det civila försvaret är något som Centerpartiet också drivit på för.

– Det här lägger grunden för en snabbare förmågeutveckling, såväl inom det militära som det civila försvaret. Vi har kriser, matproduktion och annat som ska fungera även under orostider. Då måste de civila insatserna utvecklas snabbare, säger Daniel Bäckström.

Inom kort ska Försvarsberedningen samlas för att bestämma när tvåprocentsmålet ska uppnås.

– Nu måste vi möjliggöra för en snabbare tillväxt och utveckling av försvaret i hela landet. Försvarsmakten måste få bästa tänkbara förutsättningar att försvara hela Sverige, säger Daniel Bäckström.