Rädda svensk matproduktion genom krispaket på 2,1 miljarder

Lantbruket har drabbats oerhört hårt av drastiskt stigande kostnader, sedan starten av kriget i Ukraina. Nu vill Centerpartiet se ett nytt krispaket på 2,1 miljarder för att rädda svensk matproduktion.

– Svenskt lantbruk och vår matproduktion är helt avgörande för totalförsvaret. Sverige har inte råd att ta några risker när det gäller livsmedelsförsörjningen, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

De redan kraftigt stigande priserna för lantbruket har blivit ännu högre sedan Putins invasion av Ukraina. Läget är nu akut. Samtidigt befinner sig Sverige i en säkerhetspolitisk situation där vi måste kunna fortsätta producera svensk mat och inhemska varor, om vi ska klara självförsörjningsmålen och stärka totalförsvaret.

– Om vi inte agerar finns en allvarlig risk att många lantbruk tvingas lägga ner. Viktiga delar av svensk livsmedelsproduktion kan alltså slås ut. Dessutom pressas hushållens ekonomi ytterligare av kostnadsökningar, vilket kan bidra till stigande inflation, säger Martin Ådahl.

Centerpartiet vill nu se ett ytterligare krisstöd på totalt 2,1 miljarder till lantbruket, för att möta det akuta läget.

Det är inte minst viktigt att svenska lantbrukare som tankar diesel, och har gjort det från början av januari inför vårbruket, får besked om att det kommer att vara helt skattefritt. Annars finns en risk att allt stannar upp.

Konsekvenserna av de ökande kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder, el och insatsvaror är allvarliga. Gödselpriserna har mångdubblats på kort tid när ryska producenter fallit bort. På liknande sätt har priserna på spannmål stigit dramatiskt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter.

– Prisökningarna på spannmål påverkar även lantbrukare som använder det som foder till sina djur. Mjölkproducenter och uppfödare av nötkreatur är väldigt utsatta just nu, säger Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson.

Centerpartiet har de senaste månaderna drivit igenom miljardsatsningar till jord- och lantbruket i riksdagen. Men dagens situaton kräver ytterligare stöd. Totalt vill Centerpartiet se nya insatser på 2,1 miljarder utöver det som redan avsatts.

– I grund och botten handlar det om att förhindra en svensk matproduktionskris. Motståndskraften i hela samhället måste byggas redan nu, och livsmedelsförsörjningen är en avgörande nyckel för Sveriges totalförsvar, säger Daniel Bäckström.

Nytt krispaket till lantbruket på totalt 2,1 miljarder:

  • Ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till företag inom svensk animalieproduktion. Även växthusföretag och lantbruk som bedriver sitt företag på helt förnybara biodrivmedel och därmed inte omfattas av någon återbetalning av dieselskatt bör få ta del av stödet.
  • Återbetalningen av dieselskatt för jord- och skogsbruket bör utökas ytterligare, till det maxbelopp som EU-rätten tillåter, fram till 30 juni 2023.
  • Dessutom bör återbetalningen av dieselskatten gälla retroaktivt redan från 1 januari 2022, istället för att den ska börja gälla först 1 juli 2022.
  • Det nationella stödet till jordbruket – även kallat Norrlandsstödet, på drygt 410 miljoner per år – bör tillfälligt utökas med 100 miljoner kronor för 2022. Syftet med stödet är att upprätthålla produktionsnivåerna i jordbruket i norra Sverige.