C: Minska bränslepriset på hållbart sätt

Europa måste omedelbart minska beroendet av fossil energi, särskilt rysk olja och gas. Samtidigt ökar bränslekostnaderna dramatiskt i spåren av kriget. Centerpartiet vill sänka bränsleskatten rejält, utan att offra klimatet.

– Situationen innebär en kostnadschock för alla som är beroende av bilen på svensk landsbygd, och särskilt våra gröna näringar, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Ökningen av drivmedelskostnader har blivit alltmer allvarliga sedan Putins invasion av Ukraina. I februari presenterade Centerpartiet ett stort åtgärdspaket för att minska kostnadschocken för alla människor och företag som är beroende av bilen på landsbygden, samtidigt som reduktionsplikten behålls och det förnybara gynnas. Men mer måste göras.

– Det bästa vore om vi kunde sänka skatten idag till EU:s miniminivå, samtidigt som Sverige ber om ett undantag från EU:s direktiv från juni och fem månader framåt, säger Martin Ådahl.

Regeringen vill sänka drivmedelsskatten till EU:s miniminivå under fem månader. Samtidigt har Centerpartiet redan stött ett förslag från Moderaterna för att skatten ska ner ännu mer, men bara under tre månader. Nu vill Centerpartiet att Moderaternas föreslagna skattesänkningar ska gälla hela fem månader istället för tre, men att Sverige fortsätter med den viktiga reduktionsplikten.

Dessutom behövs en maximal sänkning av dieselskatten för jordbruket, det vill säga med omkring 4,60 kronor. Det skulle gälla retroaktivt från januari 2022 till juli 2022, och därefter ett år framöver.

Sveriges produktion av biodrivmedel måste samtidigt öka.

– I takt med ökade klimatambitioner, mer förnybart i tanken och den minskning av utsläpp som följer är det rimligt att skatten på biodrivmedel sjunker. Det är utsläppen som ska jagas – inte bilisterna, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Målet måste vara att Sverige ska bli nettoexportör av biodrivmedel, men då krävs både att reduktionsplikten behålls och att vi har skatter som faktiskt gynnar förnybart.

– Att slopa skatten på det förnybara som blandas in i bensin och diesel skulle kunna ge en sänkt kostnad på 1,10 kronor per liter diesel, och ungefär en tredjedel så mycket på bensinen. Men det stoppas tyvärr idag av EU, säger Rickard Nordin.

Nu finns äntligen ett utkast till nytt EU-direktiv, där möjligheten till sänkt skatt för inblandat biodrivmedel ska kunna införas. Det föreslås börja gälla från och med 1 januari 2023.

Centerpartiet vill:

  • Sänka energiskatten på diesel och bensin till EU:s miniminivå under fem månader, men behålla reduktionsplikten.
  • Att EU ger Sverige ett undantag för att kunna ta bort energiskatten på diesel och bensin under fem månader.
  • Att EU ger Sverige ett undantag att ta bort energiskatten på andelen biodrivmedel i låginblandad diesel och bensin, fram till införandet av det nya energiskattedirektivet.