Ge ukrainska flyktingar en chans till integration i Sverige

Människor som flyr krigszonerna i Ukraina söker nu skydd i Europa, bland annat i Sverige. Nu måste vi snabbt ta fram en integrationsprocess som täcker språk, etablering och samhällsintroduktion, samt se över tillgången till vård.

– Vi välkomnar människor på flykt från Ukraina och måste nu också ge dem en riktig chans att etablera sig i Sverige och bli en del av samhället, säger partiledare Annie Lööf.

En månad har gått sedan Putinregimen hänsynslöst invaderade Ukraina. Miljoner människor är nu på flykt såväl inom landet som utanför gränserna.

För att se till att ukrainska flyktingar får bästa möjliga mottagande i Sverige och Europa har EU-länderna aktiverat ett massflyktsdirektiv, vilket automatiskt ger ukrainska medborgare tillfälligt uppehållstillstånd. Nu krävs en gedigen integrationsprocess i Sverige, för att se till att så många som möjligt kommer in i samhället.

– Sverige ska vara en öppen famn som välkomnar ukrainare som flytt från Putins invasionskrig. Nu måste de också erbjudas en möjlighet att lära sig språket, kunna jobba och komma in i samhället. Även om många ser det som en kortvarig lösning vet vi från tidigare kriser att det sällan blir så. Sannolikt kommer många bli kvar i Sverige, säger Annie Lööf.

Språkundervisning, etableringsinsatser och samhällsintroduktion

Centerpartiet vill att Sverige snabbt utvecklar en integrationsprocess som innefattar rätt till språkundervisning, etableringsinsatser och samhällsintroduktion om Sveriges lagar, regler och värderingar.

– Vi behöver nu titta på om en särskild process behöver tas fram för alla som omfattas av massflyktsdirektivet. Tyvärr är det är svårt att skala upp SFI i den takt som krävs, då behöver andra möjligheter prövas via till exempel civilsamhällets organisationer, säger Annie Lööf.

Rätt till vård i hela landet

Även rätten till vård behöver bli bättre och likvärdig över landet. De som kommer till Sverige under massflyktsdirektivet har inte full rätt till vård och har inte heller rätt till viktiga delar av etableringsprocessen.

– Många kommer sannolikt inte ansöka om asyl förrän deras uppehållstillstånd löpt ut. Det skulle innebära att tre år riskerar gå förlorade i integrationsprocessen. Nu måste vi se till att agera snabbt för att ge ukrainska medborgare bästa möjliga förutsättningar i Sverige, avslutar Annie Lööf.

Centerpartiet vill också att staten utlovar ersättning till såväl kommuner och regioner som civilsamhället för de kommande kostnaderna, på ett liknande sätt som gjordes under pandemin.