Försvaret och klimatet kräver effektivare processer

Sverige behöver nya investeringar, såväl för klimatet som för landets säkerhet. Därför presenterar Centerpartiet skarpa förslag för att kapa administrativa hinder och göra miljöprövningen mer effektiv.

– Putins krig skördar liv och hotar Europas säkerhet men kriget påverkar också Sveriges ekonomi och vår säkerhet. Därför är det bråttom att nu få lösningar på plats – för jobben, för klimatet och för Sveriges bästa, säger partiledare Annie Lööf.

En månad har gått sedan Putins militära invasion av Ukraina. Det är mer tydligt än någonsin att hela Europa måste bryta beroendet av olja, gas och andra importer från Ryssland. Det handlar dels om att hushålla bättre med de resurser vi har, men också att ta bort hinder för nya investeringar.

Centerpartiet vill halvera tiden för tillståndsprocesser i Sverige och göra vår miljöprövning mer effektiv. Idag är processerna alldeles för dyra, oförutsägbara och långsamma.

– Runt om i landet finns en enorm potential för nya investeringar – inom vindkraftverk, lantbruk, gruvnäring och industri. Men det tar alldeles för lång tid att få besked om tillstånd, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson.

Konsekvenserna av de långa processerna är att investeringar försenas, flyttar till andra länder eller helt uteblir. Det kostar samhället uppåt 10–15 miljarder kronor per år enligt Svenskt Näringsliv.

– Fokus måste ligga på att kapa kostnader och byråkratiska hinder som står i vägen. Centerpartiet har hela tiden drivit på regeringen för att göra tillståndsprocesserna mer rättssäkra, förutsebara och tidseffektiva, säger Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor.

Reformerna har varit viktiga länge men efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är behovet akut.

– Varje nytt vindkraftverk i Sverige gör livet svårare för Putinregimen. Varje kritisk mineral som utvinns eller återvinns här hemma minskar vårt beroende av Ryssland. Varje ny svensk fabrik som exporterar grön teknik till våra grannar stärker Europas energisäkerhet, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Centerpartiet föreslår bland annat:

Miljöbalken måste ta hänsyn till klimatnytta

Miljöbalken ska skydda djur, natur och lokalbefolkning, och gör det på många sätt väl. Men domstolar och myndigheter har inte tillräckligt goda möjligheter att väga in en verksamhets klimatnytta när man fattar beslut. För att främja investeringar som minskar utsläpp vill vi införa en avvägningsregel för klimatnytta i miljöbalken.

En samordnad process mellan stat och näringsliv behövs

Företag som ansöker om miljötillstånd måste idag förhålla sig till olika krav från flera myndigheter. Vi vill istället att länsstyrelserna erbjuder en samlad väg in för kommunikation med myndigheterna, och arbetar för färre kompletteringskrav. Regeringens hantering av tillståndsärenden måste förbättras, därför behövs en task force för regelförenkling.

Kapa företagens administrativa börda

Fler byråkratiska hinder måste tas bort i processerna. Vi vill bland annat förbättra statens implementering av EU-direktiv och reformera teknikkraven så att företag enklare kan använda sig av bästa tillgängliga teknik.

Låt lokalsamhället gynnas ekonomiskt

Den gröna omställningen ska gagna hela landet. Därför vill vi höja mineralersättningen och omfördela den till en större del av lokalsamhället. Vi vill också införa regionaliserade skattebaser, så att mer offentliga intäkter från exempelvis kraftproduktion stannar kvar där de produceras.

Läs mer i en rapport , 4.9 MB.