Rätt till fast läkarkontakt och en mer tillgänglig vård

Primärvården får nu ett betydande lyft, efter att Centerpartiet drivit igenom rätten till fast läkarkontakt och andra vårdreformer inom ramen för Januariavtalet.

– Alla har rätt till en trygg och nära vård, oavsett var i landet du bor. Att stärka vårdcentralerna och erbjuda fast läkarkontakt är därför helt centralt, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Centerpartiet har sett till att Sverige nu får en stor primärvårdsreform. Patienter i hela landet ska erbjudas fast läkarkontakt på valfri vårdcentral, samtidigt som vi skapar bättre tillgänglighet inom primärvården och kortar köerna.

– Svensk primärvård är navet inom sjukvården, det är dit alla patienter ska kunna vända sig för att få hjälp. Men tyvärr lyckas inte dagens vårdsystem alltid möta patienters behov av kontinuitet och tillgänglighet. Det ser vi nu till att ändra på, säger Anders W Jonsson.

Primärvårdsreformen handlar om att ge vårdcentralerna en mer central funktion i svensk sjukvård. I samband med att alla patienter får rätt till en fast läkarkontakt ska också ojämlikheterna mellan landets regioner jämnas ut, med förbättrad primärvård på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.

En förutsättning för att nå målet är att vi skapar bättre arbetsvillkor för läkare och annan vårdpersonal inom svensk primärvård. Centerpartiet vill därför se en rätt till fortbildning för legitimerad vårdpersonal, fler karriärmöjligheter samt ta bort hinder för att öpnna mindre vårdcentraler.

– Idag finns stora skillnader mellan olika regioner, både när det gäller väntetider och kvalitet. I landsbygdskommuner har vi tydligt sett att det finns mycket mer att göra för att stärka primärvården, inte minst för att anställa och behålla vårdpersonal, säger Anders W Jonsson.

Primärvårdsreformen var en av punkterna i Januariavtalet. Rätten till fast läkarkontakt och en utbyggd primärvård på landsbygden var viktiga genomslag för Centerpartiet och ingår i det förslag som nu ligger på riksdagens bord.

  • Rätten till en fast läkarkontakt på valfri vårdcentral införs för alla patienter.
  • Rätten att välja vårdcentral var som helst i Sverige säkras, oberoende av vilken region du själv bor i.
  • En nationell digital listningstjänst ska samla information om vårdcentraler, och ge möjlighet att lista eller omlista sig.
  • Vårdgarantin förtydligas för att man ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag, och få en bedömning inom tre dagar.
  • Möjlighet för vårdcentraler att begränsa antalet listade patienter införs, så att läkare kan själva bedöma hur många patienter den kan ha på sin lista. Olika vårdcentraler kan ha patienter med olika vårdbehov.
  • Möjlighet att öppna nya vårdcentraler på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden stärks. Centerpartiet kommer driva på för att regionerna aktivt ska gripa möjligheten att upphandla primärvård i glesbygd eller erbjuda bättre villkor till utförare som etablerar sig där. I vår budget föreslog vi att staten ska bidra med 1,2 miljarder kronor till regioner som gör detta.