Stoppa Putins gas och fördubbla svensk biodrivmedelsproduktion

Sverige måste stoppa all import av fossil energi från Ryssland, samtidigt som vi ökar vår egen produktion av biobränsle. Centerpartiet vill satsa 2,3 miljarder på svensk biodrivmedelsproduktionen.

– Rysk fossil energi finansierar mördandet av oskyldiga ukrainare. Sverige måste nu producera mer biobränsle och hela EU måste sluta importera blodbesudlad olja och gas, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Putinregimens avskyvärda krig i Ukraina har under de senaste veckorna orsakat stort lidande och död. En del av finansieringen av kriget är den ryska exporten av olja och gas. Centerpartiet vill därför att EU omedelbart bryter handeln med Ryssland när det gäller fossil energi.

I Sverige har vi samtidigt sett hur de redan höga bränslepriserna fortsatt stiga och hur människor som är beroende av bilen, ofta boende på landsbygden, drabbats särskilt hårt. Lantbruk och andra företag riskerar att tvingas lägga ner sin verksamhet. Därför krävs nu kraftfulla investeringar för att öka biodrivmedelsproduktionen i Sverige, genom ytterligare 2,3 miljarder i satsningar.

– Mer förnybart bränsle behövs för klimatomställningen. Vi vet samtidigt att för att säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige krävs långsiktig tillgång till drivmedel. Ska vi klara matproduktionen, inte minst i kristider, måste vi klara bränslefrågan. Och vi måste göra det utan att fylla på Putins krigskassa, säger Rickard Nordin.

Idag importeras omkring 85 procent av det biodrivmedel som används i Sverige, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera svenskt biodrivmedel, med hög klimatnytta. Det skulle också bidra till utsläppsminskningar globalt.

Centerpartiets förslag för att öka biodrivmedelsproduktionen:

En strategi för den inhemska biodrivmedelsproduktionen.

Det behövs en ambitiös och långsiktig strategi för hur Sveriges inhemska produktion av biodrivmedel kan öka, så att vi kan bli nettoexportör av hållbara drivmedel.

Investeringsstöd till anläggningar som kan producera förnybara drivmedel.

Mer pengar till industriklivet krävs, för att använda som investeringsstöd till anläggningar som kan producera förnybara drivmedel med hjälp av ny teknik.

Långsiktigt stöd för ny produktion av biodrivmedel.

Vi vill införa ett långsiktigt produktionsstöd. Producenter ska under tio år garanteras ett stöd som motsvarar merkostnaden för att producera det förnybara alternativet, gentemot det fossila.

Snabbspår i tillståndsprocesser.

Det behövs snabbare, effektivare och mer rättssäkra tillståndsprocesser, för att öka kapaciteten i svenska anläggningar. Centerpartiet vill att ett EU-förslag på snabbspår av förnybar energiproduktion ska implementeras i svensk lag, som skulle göra tillståndsprocesserna betydligt snabbare än idag.

Läs mer i en intervju i Svenska Dagbladet