Nu blir sponsringen av idrott mer jämställd

De som vill sponsra barn- och damidrott har idag sämre förutsättningar än de som vill sponsra herridrott. Nu ska reglerna ändras för ett mer jämställt sponsringssystem.

– Sponsringsreglerna har länge varit långt ifrån jämställda, och damidrotten har särskilt missgynnats. Nu behövs regler som är anpassade för 2020-talet, säger riksdagsledamot Helena Vilhelmsson.

Sverige har under en lång tid saknat en tydlig sponsringslagstiftning. Istället har ett lapptäcke av förlegade regler uppstått, som skapat ett system där det är svårare för företag att sponsra ungdoms- och damidrott än det är att sponsra herridrott.

– På grund av de otydliga regelverket så finns en ojämlikhet när det gäller sponsring, och inte minst en ojämställdhet mellan kvinnor och mäns, flickor och pojkars idrott, säger Helena Vilhelmsson.

Nu har en majoritet i riksdagen på Centerpartiets initiativ ställt sig bakom ett förslag att se över reglerna, med syftet att få fram ett mer rättvist system.

Idag beräknar Skatteverket värdet av sponsring bland annat utifrån hur många biljetter som sålts, eller om det står en skylt med företagets namn längs långsidan på planen. Saker som exponering på sociala medier räknas inte. Därför är det viktigt att vi får till en mer jämställd och jämlik sponsring.

– Alla idrottsföreningar är beroende av olika former av sponsring. Omkring 85 procent av intäkterna till damfotbollen kommer från företag och näringslivet, och det finns ett stort intresse av att sponsra idrottsföreningar. Därför är det verkligen dags att vi skapar bättre villkor för företag som vill sponsra barnidrott eller damidrott, säger Helena Vilhelmsson.