Ska vi rädda klimatet krävs fördubblad elproduktion

Klimatkrisen är akut. Nu presenterar Centerpartiet en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen redan till 2030, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen.

– Det är nu eller aldrig för klimatet. Om vi inte nu agerar kraftfullt, konstruktivt och gemensamt globalt, i EU och i Sverige riskerar vi permanenta förändringar, säger partiledare Annie Lööf.

Den senaste klimatrapporten från IPCC är tydlig: klimatkrisen är akut och kräver att vi agerar nu. Vi ser hur växthusgasutsläppen ökar, hur isarna smälter i en rasande takt och hur människor och djur runt om i världen drabbas av extremtorka, översvämningar och vattenbrist.

– Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under 1.5 grader. Och vi måste göra EU oberoende av fossil energi, i synnerhet den blodbesudlade gasen och oljan som nu importeras från Ryssland, säger Annie Lööf.

Rysslands invasion av Ukraina finansieras indirekt av EU:s import av ryska fossila bränslen. Ett krig där ryska soldater har dödat tusentals människor, tvingat miljoner på flykt och utfört barbariska attacker på den ukrainska befolkningen.

Nu måste arbetet växlas upp för att vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart. Centerpartiet har i många år drivit på och lagt konkreta förslag för ökad elproduktion, för klimatsmart och hållbar energi i Sverige och i EU. Nu måste vi fortsätta ta nya steg framåt.

- Det behövs mer billig, grön och utsläppsfri el. Då krävs en robust energipolitik som både tryggar Sveriges behov på hemmaplan, och som bidrar till minskade utsläpp globalt, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

I en ny färdplan samlar Centerpartiet flera förslag för att öka produktionen inom alla klimatsmarta energislag samt förenkla för energiproduktion och effektivisering. Tillsammans möjliggör förslagen en framtida elproduktion på minst 330 TWh, vilket är en fördubbling från dagens produktion. Det är även nödvändigt att blixtinkalla riksdagspartierna till energisamtal, för att få på plats ett långsiktigt och klimatsmart energisystem.

– Vi är redo att ta vårt ansvar och lyssna även till andra partiers konkreta politiska förslag. Låt oss gå från en polariserad energidebatt till en konkret handlingsplan för Sveriges elproduktion. För klimatets, konkurrenskraftens och Sveriges bästa, säger Annie Lööf.


Centerpartiet föreslår bland annat att:

  • Ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi bör införas.
  • En plan för att nyttja vattenkraftens maxkapacitet tas fram.
  • Slopa skatten på bio-oljor för elproduktion och uppvärmning.
  • En kraftvärmestrategi som skapar incitament för produktion av mer biokraft, tar tillvara på befintlig biokraft samt främjar användningen av biogas, tas fram.
  • Svenska kraftnät ska ge elkonsumenterna 12 miljarder kronor som kompensation för fjolårets höga elpriser.
  • Anslagen till energiforskningen ska ökas med 390 miljoner kr till år 2024.

Läs mer i Centerpartiets färdplan , 131.7 kB.