Tydlig signal från riksdagen för ett House of Sweden i Taiwan!

Idag ställde sig riksdagen bakom Centerpartiets motion för inrättandet av ett ”House of Sweden” i Taiwan. Det är en tydlig uppmaning till regeringen att göra verklighet av förslaget och därigenom fortsätta utveckla relationerna med Taiwan. House of Sweden i Taiwan skulle bredda det bilaterala samarbetet till att omfatta fler områden såsom demokratiutveckling, kultur, forskning, cybersäkerhet, jämställdhet, rättsstat, hållbara klimatlösningar och motverkande av korruption.

- Det finns ett brett stöd från den svenska närvaron i Taiwan för ett House of Sweden. Vilket ger oss stora möjligheter till ett aktivt svenskt bidrag att tillsammans med övriga EU-länder och EU-representationen stärka utbytet för frihet, demokrati och hållbar utveckling, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet.

Centerpartiet vill även att Sverige verkar för att Taiwan släpps in i fler multilaterala organisationer och att frågan om ett särskilt handelsavtal mellan EU och Taiwan realiseras.
Sveriges roll som stor global biståndsgivare ger inflytande i många internationella organisationer. Vilket ger möjlighet att driva på för att Taiwan också släpps in i fler av dem.

-Centerpartiets utrikespolitik stärker samarbeten med andra demokratier. Öppenhet, handel och fungerande internationella regelverk och spelregler har byggt säkerhet och välstånd. Det gynnar också vår säkerhet. Rysslands invasionskrig i Ukraina, och Kinas globala maktambitioner visar att samarbeten mellan demokratier är viktigare än någonsin och att vi måste stå upp tillsammans mot auktoritära regimer, säger Kerstin Lundgren.