Stor framgång för C-förslag för en förbättrad arbetskraftsinvandring i EU

När EU-kommissionen presenterade sitt förslag till lagstiftning för en förbättrad arbetskraftsinvandring i EU hade de tagit fasta på flera av centerförslagen som Abir Al-Sahlani presenterade i Europaparlamentet i höstas.

- De har nu följt upp vårt framgångsrika arbete med arbetskraftsinvandringen med skarpa lagförslag. Centerpartiets politiska förslag blir nu faktiskt politik på riktigt och kan göra en verkligt positiv skillnad i EU - både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Abir Al-Sahlani.

Till förslagen de har tagit tillvara på hör förbättrad rörlighet i EU för arbetstagare, talangpartnerskap, minskat regelkrångel och ökad trygghet för arbetstagare, som får lov att byta arbetsgivare utan att bli av med sitt arbetstillstånd - vilket minskar risken för att bli utnyttjad.

- Vi konkurrerar mot andra kontinenter, som har en mer positiv retorik kring arbetskraftsinvandring. Som ser vikten av arbetskraftsinvandrare för att kunna bygga vidare på sin välfärdsstat. Det här är förslag som gör EU mycket mer attraktivt för kompetensen att komma till, säger Abir Al-Sahlani.

Ett av förslagen som Abir Al-Sahlani presenterade under hösten var en talangpool, en digital plattform, som gör det enklare för arbetsgivare och arbetstagare från tredjeland att hitta varandra. Det här kommer att testköras redan under sommaren på de ukrainska flyktingar som kommer till EU som letar efter jobb.