En budget för fler jobb och ett grönare Sverige

Med ett krig i Europa måste Sverige stå bättre rustat för framtiden. I Centerpartiets vårbudgetmotion finns därför viktiga satsningar på trygghet och rättsväsendet, tillsammans med åtgärder för jobb, klimatet och landsbygden.

– För att ta oss ur krisen efter pandemin, få bort långtidsarbetslösheten och utanförskapet måste småföretagen kunna anställa fler. Med lättare skatter och regler, och bättre matchning. Det är enda sättet att få fler att gå från bidrag till jobb, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Rysslands fruktansvärda krig i Ukraina har lett till död och stort lidande, och har tvingat miljontals människor på flykt. Även Sverige påverkas, inte minst eftersom många människor söker skydd från krigszonerna här. Samtidigt stiger priserna på bränsle och andra varor som en följd av det osäkra läget. Nu behövs en stabil ekonomisk politik som lägger grunden för ett starkt och uthålligt Sverige.

– Nu måste vi våga prioritera det som är allra viktigast – vård, skola, omsorg, livsmedelsförsörjningen, försvaret, klimatet och tryggheten, tillsammans med ytterligare insatser för att gynna en grön tillväxt i hela landet, säger Martin Ådahl.

Under hösten lade Centerpartiet fram viktiga reformförslag i en omfattande budgetmotion. Nu presenteras vårbudgetmotionen som innehåller fler nödvändiga åtgärder för försvaret, för att minska vårt beroende av fossil energi som skapar klimatskadliga utsläpp, för att stärka den svenska ekonomin och våra småföretag, få fler i jobb, och se till att öka tryggheten för alla.

– Vi måste möta klimatkrisen med kraft och göra oss fria i Europa från Putins olja och gas. I Sverige kan vi bara de närmaste åren resa många hundratals vindkraftverk till havs, producera miljarder liter biobränsle och ge landets hushåll chansen att välja klimatsmart. Men för det krävs gröna skattesänkningar och snabbare tillstånd, säger Martin Ådahl, och fortsätter:

– Det måste vara möjligt att bo, arbeta och driva företag i hela landet. Då krävs reformer som gynnar tillväxt, samtidigt som det behövs investeringar i bättre infrastruktur och en ökad tillgång till en nära och trygg vård, oavsett var i landet du väljer att bo.

Några av förslagen i Centerpartiets vårbudget:

För klimatets bästa

 • Fördubbla Sveriges elproduktion till år 2030
 • Bygg ut kraftnäten, satsa på mer havsbaserad vindkraft och sänk skatten på solel
 • Ge närboende ersättning när de påverkas av exempelvis vindkraftverk
 • Återför 12 miljarder kronor från Svenska kraftnät till elkonsumenterna som kompensation för fjolårets höga elpriser
 • Förkorta tillståndsprocesserna rejält och öka energieffektiviseringen
 • Sänk skatten på förnybara drivmedel och öka stödet till svenskproducerat biodrivmedel

För landsbygdens bästa

 • Det behövs ett stödpaket till Sveriges bönder på 3,2 miljarder
 • Reformera reseavdraget för att bättre gynna människor på landsbygden

För jobbens bästa

 • Sänk arbetsgivaravgifterna maximalt för de tio första anställda, i det så kallade växa-stödet
 • Anpassa föräldraförsäkringen till företagare
 • Utrikesfödda kvinnor ska inkluderas i riskkapital och nätverks- och informationsarbete
 • Fördubbla jobbstimulansen, så att det blir billigare att gå från bidrag till jobb
 • Bredda etableringsjobb även till företag utan kollektivavtal, så att det blir lättare för småföretag att erbjuda ”enkla jobb”
 • Förstärk och förläng nystartsjobben
 • Utöka matchningstjänsterna
 • Ge ukrainska flyktingar rätt att arbeta på samma villkor som andra flyktingar

För vårdens bästa

 • Skapa fler vårdplatser genom en platsmiljard, där sjukhus som klarar målet om max 90 procent beläggning belönas
 • Inför karriärtjänster för sjuk- och undersköterskor, för att skapa chans till såväl högre löner som kompetensutveckling

För trygghetens bästa

 • Säkra kvinno- och tjejjourernas finansiering på sikt, med 50 miljoner extra om året
 • Växla upp arbetet mot prostitution och människohandel
 • Öka stödet till BRIS och deras nationella stödlinje
 • Öka antalet polisassistenter för att låta polisen göra sitt jobb
 • Öka antalet trygghetsvärdar i utsatta områden
 • Försvara kvinnors rättssäkerhet i krig

Ta vidare för diskussion i pensionsgruppen

 • Sänk skatten på pensioner
 • Höj pensionerna för de mest ekonomiskt utsatta
 • Höj garantipensionen och se över bostadstillägget
 • Förbättra omställningspensionen och inför en tillfällig änkepension
 • Inför höjda avgifter till pensionssystemet, genom en växling inom ramen för nuvarande nivå på arbetsgivaravgifterna.