Nu ska artskyddsreglerna göras mer rättvisa

Efter att Skogsstyrelsen tolkat reglerna kring artskyddet till att omfatta varje fågelart i hela landet har en majoritet i riksdagen nu gett stöd till Centerpartiets förslag på förändringar. Den tidigare tolkningen innebar att skogsägare skulle behöva ta hänsyn till samtliga fågelarter, och i svenska skogar finns omkring 240 fågelarter med 70 miljoner fågelpar.

- Skogsstyrelsens tolkning innebär enorma konsekvenser i praktiken för skogsbruket. Vi måste ha rimliga regler som gör att det går att bedriva jord- och skogsbruk samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden, säger Peter Helander, skogspolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag på förändringar har nu fått stöd i Miljö- och jordbrusutskottet, och innebär att artskyddet ska tydliggöra att det är staten som har ansvaret att utreda olika arter i en skog. Samtidigt ska skogsägare som inte får bruka sin skog till följd av artskyddet få rätt till ersättning.

- Våra förslag innebär sänkta kostnader och mindre administrativ börda för den enskilda skogsägaren, samt skyddar markanvändning och skogsbruk. Vi förväntar oss att regeringen agerar snabbt för att få på plats dessa åtgärder, säger Peter Helander.

EU-domstolen har tidigare konstaterat att de svenska reglerna för skyddet av fåglar redan är fullt tillräckligt och faktiskt strängare än vad EU kräver. Stödet från Miljö- och jordbruksutskottet är ett viktigt steg för att skogen kan fortsätta att brukas samtidigt som vi har ett hållbart artskydd för Sveriges rika djurliv.