C vill se en levande hästnäring och ridsport

Hästen har fått en allt viktigare roll i det svenska samhället. Centerpartiet presenterar nu flera förslag för att stärka den utvecklingen och se till att det ska kunna finnas en levande hästnäring i hela landet.

– Förutom den meningsfulla fritidssysselsättningen det innebär för människor vet vi också att hästar har en väldigt positiv påverkan för våra öppna landskap och den biologiska mångfalden, säger Ulrika Heie, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

I Sverige finns väldigt goda förutsättningar för en levande hästnäring, både vad gäller att föda upp välmående hästar och att driva jobbskapande hästföretag. Men då behövs förändringar. Centerpartiet har i ett hästmanifest lagt fram nio skarpa förslag, för att stärka den svenska ridsporten och hästnäringen.

– Vi såg inte minst hur Sverige senast i OS briljerade i hopptävlingarna och tog guld i lagtävlingen. Men det handlar också om alla barn och vuxna som tillbringar sin fritid med att rida och ta hand om hästar, så att vi kan göra det mer tillgängligt, säger Ulrika Heie.

Bland annat vill Centerpartiet sänka hästföretagens kostnader, förändra hur travets vinstpengar beskattas, och ta bort krångliga regler.

– Det finns många goda skäl att slå vakt om den svenska hästnäringen. Hästnäringen omsätter stora belopp och sysselsätter många människor i hela landet , säger Ulrika Heie.

Centerpartiets förslag för en levande hästnäring

  • Sänk hästföretagens kostnader och minska regelkrånglet
  • Förändra beskattningen av travets vinstpengar
  • Undanta hästhållningen från strandskyddsreglerna
  • Minska hästarnas bidrag till övergödningen
  • Lös den breda hästnäringens finansiering
  • Reglera köp av levande djur i köplagen, istället för konsumentköplagen
  • Gör sponsringen av idrott mer jämställd
  • Vidareutveckla evidensbaserad grön rehabilitering i hela landet
  • Förbättra tillgången till veterinärer i hela landet

Läs hela hästmanifestet här , 781.8 kB.