Klimatet kräver fler laddstolpar i gles- och landsbygd

När alltfler väljer elbil måste också laddmöjligheterna öka. Centerpartiet vill se en satsning på 100 miljoner kronor under två år för skapa fler laddmöjligheter i hela landet.

- Klimatet väntar inte. Vi måste snabbt öka takten i omställningen, bland annat genom att göra det ännu lättare för människor att välja klimatsmarta alternativ, säger partiledare Annie Lööf.

Försäljningen av elbilar har ökat i snabb takt, och el är för första gången det populäraste drivmedlet i Sverige. Enligt en prognos för 2022 kommer andelen laddbara bilar som säljs nationellt att stå för hela 60 procent av den totala bilförsäljningen. Nu måste infrastrukturen och laddmöjligheterna följa med i den positiva utvecklingen.

- Utvecklingen vi ser är fantastisk. Nu måste vi se till att även människor som bor i gles- och landsbygder har chansen att vara en del av den gröna omställningen. Idag saknas tyvärr möjlighet att ladda sin elbil i många områden, inte minst i de norra delarna av Sverige, säger Annie Lööf.

För Centerpartiet är det självklart att det ska vara möjligt att snabbladda sin elbil från Ystad till Haparanda. Inom ramen för Januariavtalet fick Centerpartiet igenom en viktig satsning på laddinfrastruktur för att åtgärda så kallade ”vita fläckarna” på kartan – områden där det kan vara svårt att bygga laddstolpar. Trafikverket fick 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Men än idag finns ”vita fläckar”, och därför behövs en satsning på ytterligare 100 miljoner på att få på plats snabbladdstationer.

- I omställningen måste hela Sverige vara med. Vi måste därför bygga ut laddmöjligheterna vid vägarna, men vi måste också göra det enklare för samfälligheter att satsa på egna laddpunkter, säger Annie Lööf.

- Fler laddstationer i hela landet och enklare hemmaladdning. Det är investeringar som behövs för att underlätta för alla som väljer att köra en elbil. Samtidigt stärker vi servicen i hela landet och det gör att vi kan sänka utsläppen från våra transporter ännu mer, avslutar Annie Lööf.

Förslag för fler laddmöjligheter i hela landet:

  • Gör det enklare och billigare för samfälligheter att installera laddmöjligheter.
  • Satsa ytterligare 100 miljoner kronor under två år för att Trafikverket ska kunna förbättra laddinfrastrukturen på gles- och landsbygd, genom etableringsstöd för snabbladdstationer.
  • Ge möjlighet till stöd till driften av snabbladdstationer på gles- och landsbygd.