Ge studenter frihet att jobba – avskaffa fribeloppet

Studenter som vill jobba under studierna måste ges friheten att bestämma det själva. Centerpartiet vill att fribeloppsgränsen helt tas bort, efter att den temporärt varit borttagen under pandemin.

– Vi måste stärka studenters frihet att själva bestämma över sin egen ekonomi. Vill man kombinera studier och arbete måste det vara möjligt, säger partiledare Annie Lööf.

I sommar planerar man att återinföra inkomstprövningen för studiemedel, den så kallade fribeloppsgränsen, efter den har varit borttagen under pandemin. Gränsen innebär att det finns ett tak för hur mycket studerande får tjäna, för att också få rätt till CSN. En enig riksdag avskaffade fribeloppet temporärt för att uppmuntra fler studenter att jobba under pandemimånaderna, inte minst eftersom det behövdes arbetande inom inom restaurang- och besöksnäring samt vård- och omsorg.

Centerpartiet vill nu stoppa återinförandet av fribeloppet och ta bort det helt. Studenter behöver mer frihet att bestämma själva om man vill jobba.

– Att ta bort fribeloppet är bra för studenter själva, eftersom man kan få värdefull arbetslivserfarenhet under studietiden redan innan man tar sin examen. Men det är också bra för samhället i stort. Vård och omsorg är den vanligaste sektorn för studenter som jobbar extra, en bransch som skriker efter personal och kompetens, säger Julia Eriksson, ordförande för Centerstudenter.

Det finns ca 185 000 lediga jobb i Sverige, och inte minst restaurangbranschen har larmat om stor personalbrist. Samtidigt finns nästan 435 000 studenter som tar studielån från CSN. När inkomstprövningen planeras att återinföras kommer det bli mindre lönsamt för de studenterna att arbeta extra.

– Det måste löna sig att arbeta, även för studenter. Därför är det rimligt helt slopa inkomstprövningen för lånedelen av studiemedlet, och på så sätt stärka studenters frihet att själva bestämma över sin egen ekonomi, säger Annie Lööf.