C: Nu stärker vi brottsoffers rättigheter

Nu stärks brottsoffers rättigheter, med en skarpare lag om hur elektronisk fotboja används vid bland annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Centerpartiets förslag innebär att fler brottsoffer får ge sitt godkännande innan fotboja används istället för fängelsestraff.

– Våldet mot utsatta kvinnor måste stoppas. Nu sätter vi brottsoffrens trygghet tydligare i centrum, säger Helena Vilhelmsson, ledamot i Justitieutskottet.

Ny teknik innebär att straff kan ta fler former än vad som tidigare var möjligt. Vissa dömda kan exempelvis avtjäna sitt fängelsestraff genom elektronisk fotboja i hemmet när det anses vara mer ändamålsenligt och effektivt. Idag krävs det att personer i samma hushåll först ger sitt samtycke när en dömd ska avtjäna sitt straff i hemmet. Men på Centerpartiets initiativ kommer det nu även att gälla i fall där brottsoffer och förövare inte bor tillsammans.

Vi vet att våld och hot också förekommer i fall där förövare och brottsoffer inte bor ihop, eller mellan närstående som inte har en parrelation som kan vara fallet vid hedersrelaterade brott. Därför är det viktigt att samtycke också krävs när brottsoffer inte bor med förövaren, vilket en majoritet i Justitieutskottet nu ställt sig bakom.

– Brottsoffrens trygghet är avgörande här. Därför är det mycket glädjande att riksdagen fattat beslut om Centerpartiets förslag om att samtycke ska krävas från brottsoffer som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld – oavsett om man bor ihop eller inte, säger Helena Vilhelmsson.

En majoritet har också ställt sig bakom Centerpartiets förslag om att vistelseförbud ska kunna utgöra ett större område, exempelvis en hel kommun, istället för bara den omedelbara närheten kring ett brottsoffers bostad.

– Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte brottsoffrets. Vi måste alltid säkerställa att brottsoffren inte behöver konfronteras med sina förövare under strafftiden. Då är avgörande att vistelseförbud kan utgöra större områden än närheten kring ett brottsoffers bostad, säger Helena Vilhelmsson.