Annie Lööf: ”Grundlagsskydda aborträtten”

Beskedet av USA:s högsta domstol att låta delstater stifta egna lagar om aborträtten har skakat världen. Centerpartiet vill nu att aborträtten skrivs in i svensk grundlag.

– Kvinnor har alltid rätt till sin egen kropp, det är inte bara en självklarhet utan också en okränkbar fri- och rättighet. Tyvärr kan vi inte ta den för given och därför behöver den grundlagsskyddas, säger partiledare Annie Lööf.

I Sverige regleras abort idag i abortlagen. Det är en vanlig lag, vilket innebär att den kan ändras eller tas bort med ett enkelt riksdagsbeslut, trots att det handlar om kvinnors rätt till sin egen kropp.

Händelserna i USA, där landets högsta domstol fattat ett beslut om att delstaterna själva ska få stifta egna abortlagar, visar att kvinnors rättigheter aldrig kan tas för givna. I många stater förbjuds nu abort helt, vilket kommer att få förödande konsekvenser framåt. Nu vill Centerpartiet att aborträtten skyddas i svensk grundlag.

– När aborträtten rycks undan miljontals kvinnor i USA så måste även vi reagera i Sverige. Här är aborträtten fortfarande stark, men lagstiftningen är väldigt sårbar. Genom att grundlagsskydda aborträtten stärker vi kvinnors rätt till sina egna kroppar för framtiden, säger Annie Lööf.

I våra europeiska grannländer Ungern och Polen har kvinnors rätt till sin egen kropp också minskat de senaste åren. Även i Sverige finns politiker i både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som gång på gång motionerar om att inskränka på aborträtten. Inför valet 2018 ville Sverigedemokraterna sänka gränsen för abort från vecka 18 till vecka 12. Kristdemokraterna har argumenterat för att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra abort utifrån rätten till samvetsfrihet, och dessutom nyligen haft en EU-parlamentariker som röstat nej mot abort 22 gånger i Europaparlamentet.

– Beslutet i USA kommer tyvärr att stärka abortmotståndare i hela världen. Det är uppriktigt sagt väldigt oroande. En så grundläggande rättighet får aldrig hamna i orätta händer. Skyddet för en kvinnas rätt att välja måste stärkas, säger Annie Lööf.