Stärk den biologiska mångfalden tillsammans med markägare

För att öka den biologiska mångfalden vill Centerpartiet se ett nationellt program för samarbete med lokala markägare och näringslivet.

– Den biologiska mångfalden måste förstärkas i hela Sverige. Då måste vi agera utifrån lokala förutsättningar och involvera fler lokala aktörer, säger partiledare Annie Lööf.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden, för fungerande ekosystem, friska hav och för klimatet. En bevarad artrikedom är beroende av mer internationellt samarbete men också att mer görs lokalt av fler här i Sverige.

Nu vill Centerpartiet se ett nytt nationellt program för att få fler lokala aktörer att aktivt utveckla biologisk mångfald. Det handlar om att växla upp arbetet för lokala åtgärder, där markägaren står i centrum och där näringslivet uppmanas att ta fram branschspecifika färdplaner som de redan gjort för klimatomställningen.

– Vi vill att näringslivets och företagens koppling till biologisk mångfald ska bli lika naturlig som den blivit med klimatfrågan. Att ta fram färdplaner för en stärkt artrikedom är ett lovande sätt, likt arbetet som Fossilfritt Sverige har gjort för klimatutsläppen, säger Annie Lööf.

För Centerpartiet är det självklart att våra framtida generationer också ska kunna njuta av den fantastiska natur Sverige har att erbjuda. Därför vill vi satsa 425 miljoner kronor den kommande budgetperioden på att rusta upp landets redan skyddade områden.

– Vi måste värna och utveckla värdefulla naturområden, inte minst de som också har stor kulturhistorisk betydelse. Nergångna och eftersatta naturområden behöver rustas upp och återställas. Därför satsar vi cirka 425 miljoner kronor mer än regeringen på detta, säger Annie Lööf.

Centerpartiet förslår:

Ett nationellt program med lokala åtgärdssamordnare för biologisk mångfald

Markägare i hela landet är nyckelaktörer i att bevara den biologiska mångfalden. De har lokalkännedomen och känner sin egen mark bäst. Vi vet också att frivilliga åtgärder ofta ger bättre resultat än att staten bestämmer.

Därför vill vi se ett nytt nationellt program med lokala åtgärdssamordnare som arbetar nära markägare med att ta fram lokala lösningar. En liknande modell med goda resultat finns redan för att förebygga övergödning. Vi vill därför att framgångsmodellen också införs för att växla upp insatserna för en stärkt artrikedom.

Branschspecifika färdplaner för ökad biologisk mångfald

Kopplingen mellan näringslivet och frågan om biologisk mångfald måste stärkas. Vi vill att den blir lika naturlig som den blivit i frågan om klimatutsläppen.

Genom att till exempel uppmuntra fler sektorer att ta fram branschspecifika färdplaner för ökad biologisk mångfald kan stora framsteg göras. Det finns viktiga lärdomar av de färdplaner som initiativet Fossilfritt Sverige tagit fram de senaste åren, som är ett utmärkt exempel på samverkan mellan det statliga och det privata.

Öka takten i att återställa skyddad natur

I Sverige har hela 93 procent av befolkningen tillgång till ett skyddat område inom fem kilometer från bostaden. Det är bra, men tyvärr har många skyddade områden inte tillräcklig skötsel och underhåll.

Centerpartiet vill nu öka takten i att restaurera skyddad natur på land och i havet, och satsade i vår budgetmotion för 2022 cirka 425 miljoner kronor mer än regeringen samt högeroppositionen på området.