Sänk husållens kostnader genom lägre krav på amortering

Priserna skenar och boräntorna höjs. Nu vill Centerpartiet att det förstärkta amorteringskravet tas bort, för att underlätta för fler hushåll i ett tuffare ekonomiskt klimat.

– Många svenska hushåll, inte minst småbarnsfamiljer, riskerar att få det riktigt tufft i den bistra ekonomiska tid som kommer. Vi behöver se till att värna dessa familjer, utan att elda på inflationen, säger partiledare Annie Lööf.

När inflationen nu stiger och räntorna höjs blir det svårare att få ihop ekonomin för många hushåll. Riksbanken räknar med att höja sin styrränta från 0 till knappt två procent den närmsta tiden. Det kommer att leda till klart högre räntebetalningar för svenska hushåll med bolån.

Centerpartiet vill därför att det förstärkta amorteringskravet avskaffas, för att underlätta för fler hushåll med sina bolånekostnader. Det förstärkta amorteringskravet innebär att den som har bolån på mer än 4,5 gånger sin inkomst före skatt måste amortera en extra procentenhet av bolånet per år.

– Ett amorteringskrav är bra. Man ska självklart betala av på de lån man tar. Men om räntorna nu stiger snabbt, samtidigt som reallönerna urholkas, finns det ingen poäng med ett statligt tvångssparande i form av ett amorteringskrav just under denna period. Istället bör hushållen få möjlighet att på ett mjukare sätt justera sitt sparande och sin konsumtion, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill dessutom att Finansinspektionen inte tvekar om att införa en paus för amorteringskravet som helhet, om den ekonomiska utvecklingen kräver det.