Minska skräpet längs Sveriges kuster

Skräpet ökar i haven och på Sveriges stränder. Nu vill Centerpartiet satsa 30 miljoner extra varje år på strandstädning kring Sveriges kustkommuner.

– Vi måste göra mer för att ta hand om våra hav och vår natur. Plast och annat skräp som hamnar i haven är otroligt skadligt för djur och natur, säger partiledare Annie Lööf.

Problemen med nedskräpning längs landets stränder fortsätter att växa, inte minst på Bohuskusten och längs ostkusten. Nu vill Centerpartiet skjuta till mer pengar för att stärka kustkommunernas arbete med strandstädning. Det handlar om 30 miljoner extra om året, vilket är dubbelt så mycket som regeringen har satsat i sin budget.

– Centerpartiet har länge drivit en ambitiös politik för att stoppa nedskräpningen i naturen och särskilt i haven, men det är tydligt att det behövs ytterligare insatser, säger Annie Lööf.

I första hand handlar det om att stoppa ny nedskräpning, genom åtgärder på land. Det går också i viss mån att plocka bort befintligt skräp ur våra hav, men det löser inte grundproblemet. Nu behövs både statligt finansierade skräpminskningsåtgärder och att infrastrukturen för avfallshanteringen utvecklas.

– Vi måste se till att även kommande generationer kan njuta av våra vackra kuster och att vi får bort skräpet ur haven, avslutar Annie Lööf.