Så pressar vi Kina att minska sina utsläpp

De stora klimatförstörarna måste pressas mer för att minska sina utsläpp. Centerpartiet vill nu växla upp det internationella klimatarbetet och göra det tuffare att släppa ut.

– Den som smutsar ner måste också betala. Ska vi klara klimatkrisen måste vi få de stora utsläpparna som Kina, Indien och USA att ta mer ansvar, säger partiledare Annie Lööf.

I dag ligger Sverige och svenska företag i framkant när det gäller klimatarbetet. Förutom vår ambitiösare klimat- och miljölagstiftning så tar våra företag ett stort eget ansvar i internationell jämförelse. Och när vi i Sverige utvecklar klimatsmarta tjänster och produkter så bidrar det även till att minska utsläppen i andra länder.

– Sverige visar att ekonomisk tillväxt och sänkta klimatutsläpp kan förenas. Tack vare bland annat vårt nästintill utsläppsfria elsystem har många svensktillverkade varor ett lägre klimatavtryck. I många fall går svenska företag längre än vad lagen kräver för att minska sina utsläpp, säger Annie Lööf.

Men samtidigt innebär våra högre klimatambitioner att svenska företag ofta drabbas av osund konkurrens. Under 2019 släppte till exempel Kina ut mer växthusgaser än alla utvecklade länder i hela världen tillsammans. Där byggs nya kolkraftverk, trots att kolraften är den enskilt största källan till den globala uppvärmningen. Den utvecklingen ska de inte få vinna på.

– Kina använder nedsmutsning som en konkurrensfördel. Det är inte rimligt att svenska företag missgynnas av sitt klimatarbete – det borde snarare vara en fördel att göra det som är bäst för klimatet, säger Annie Lööf.

Centerpartiet lägger nu fram flera förslag för att pressa de stora klimatförstörarna att sänka sina koldioxidutsläpp. Då måste vi underlätta för handel av grön teknik, så att klimatsmarta exportvaror lättare kan tränga undan utsläpp utomlands. Fler länder måste också tvingas betala för de utsläpp deras produkter motsvarar när de säljer dem i Europa, precis som sker inom EU. Dessutom behövs ökat stöd till utvecklingsländer via klimatbeståndet.

– Vi måste använda handels- och biståndspolitiken på ett smartare sätt för att driva fram stora utsläppsminskningar internationellt, och det måste göras nu. Klimatet väntar inte, säger Annie Lööf.

Några av Centerpartiets förslag:

Det behövs fler hållbara frihandelsavtal

I nya handelsavtal ska hållbarhetskapitlen vara bindande. Om man bryter mot miljö- och klimatreglerna måste det få konsekvenser.

Gör det enklare och billigare att sprida klimatvänlig teknik

Genom att ta bort tullar på klimatvänlig teknik blir det billigare och därmed enklare att sprida grön teknik.

Öppna upp EU:s system för utsläppshandel till länder utanför EU

Då möjliggör vi för fler länder att kunna följa Europas klimatledarskap. På så sätt tar vi också viktiga steg mot ett globalt pris på koldioxid.

Inför en global marknad för minusutsläpp

De aktörer som gör en samhällsnytta genom att fånga in koldioxid och ta bort det ur atmosfären måste få betalt för det.

Inför klimattullar till EU

Kina och andra klimatförstörare måste betala för sina utsläpp. Intäkterna ska bidra till att öka klimatinvesteringarna, både i och utanför EU.

Öka klimatbiståndet

Det behövs mer än någonsin för att få en hållbar tillväxt i utvecklingsländerna.