Centerpartiet lanserar ett funktionshindermanifest

Det är en självklarhet att alla med funktionshinder ska ges möjligheten till ett aktivt liv och deltagande i samhället. Tyvärr har utvecklingen på många sätt gått åt fel håll de senaste åren. Rätten till personlig assistens har försvagats och politiken på andra områden har släpat efter. Centerpartiet lanserar därför ett funktionshindermanifest, med 29 konkreta förslag för att underlätta livet för människor med olika funktionshinder.

- Funktionshinderpolitiken är inte bara ett politikområde, utan spänner över hela samhället. För att se till att människor kan leva det liv man vill krävs omtag inom frågor som skola, sjukvård, jämställdhet, arbetsmarknad och assistens. I vårt funktionhindermanifest samlar vi vår politik som skulle underlätta livet för människor med olika funktionshinder, säger Sofia Nilsson, socialpolitisk talesperson.

Centerpartiet vill bland annat att staten tar över ansvaret för personlig assistens, och att rätten till fritidshjälpmedel och färdtjänst säkras. Under de senaste åren har rätten till dessa typer av stöd kraftigt försämrats. Bättre stöd krävs också i skolan och på arbetsmarknaden.

- Arbetslösheten bland människor med funktionshinder är alldeles för hög. Staten, regioner, kommuner och näringslivet måste samarbeta för att sänka trösklarna och arbeta mer aktivt med inkludering. Men det handlar också om att skolan ska möta elevers behov bättre så att man har en god utbildning med sig ut i arbetslivet, säger Sofia Nilsson

Både i valrörelsen och efter valet kommer Centerpartiet driva på för en mycket mer aktiv funktionshinderpolitik. Läs mer om alla våra förslag i funktionshindermanifestet.

Här hittar du funktionshindermanifestet (PDF) , 759.7 kB.

Här hittar du funktionshindermanifestet (Word) , 1.4 MB.

Läs mer i debattartikeln här.