En röst på C ger en friare och tillgängligare landsbygd

Sveriges gles- och landsbygder behöver mer frihet och ökad tillgänglighet, med trygga samhällen från norr till söder. Nu presenterar Centerpartiet sju vallöften , 3.3 MB. i ett landsbygdspaket, bland annat för ökad polisnärvaro och bättre mobiltäckning.

– Vi har i över 100 år kämpat för mer rättvisa villkor för landsbygden. Ska man göra skillnad på riktigt krävs konkreta åtgärder, och då är det en röst på Centerpartiet som gäller, säger partiledare Annie Lööf.

I Sverige ska du, oavsett var du bor, ha möjlighet att leva, jobba och förverkliga dina drömmar. Tyvärr saknas rättvisa villkor för många som bor i våra gles- och landsbygder. Inte minst finns ofta brist på poliser och utbildade lärare, med en samhällsservice som inte räcker till, dåliga vägar och fyrkantiga regelverk. Dessutom saknar vissa områden fortfarande bredband, i en tid när mycket har digitaliseras.

– Jag är själv uppvuxen på landsbygden och vill att fler ska få chansen att välja det livet. Då behövs reformer, så att vi kan göra det mer tillgängligt, tryggare och friare. I grund och botten handlar det om att lösa konkreta problem i människors vardag och skapa en trygghet för fler, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill bland annat satsa på utbyggt bredband och bättre mobiltäckning, genom att staten avsätter en miljard för att lösa problemet med så kallade vita fläckar.

– Hela landet ska kunna leva, inte bara de större städerna. Det är inte acceptabelt att det fortfarande finns många vita fläckar på Sveriges landsbygd där det saknas täckning, säger Annie Lööf.

Dessutom behöver polisnärvaron öka i hela landet. Totalt har 200 poliskontor och stationer försvunnit sedan millennieskiftet.

– Tryggheten är helt avgörande för boende på landsbygden. Vi har länge drivit på för en ökad polistäthet i hela landet – nu behövs fler patrullerande poliser, återöppnande av poliskontor och fler mobila polisenheter. Därför vill vi se att det satsas på en lokalpolismiljard över den kommande mandatperioden, säger Annie Lööf.

7 av Centerpartiets vallöften för landsbygden:

Stärk polisnärvaron i hela landet

Centerpartiet har drivit på för en ökad polistäthet i hela landet och fått lagstiftning på plats som tacklar brott på landsbygden. Men nu behövs ytterligare åtgärder. Polisens brottsbekämpande och förebyggande arbete på landsbygden bör bland annat utvecklas genom särskilda utredare, som har fokus riktat mot brottslighet som är särskilt vanligt förekommande på landsbygden. Vi vill se fler patrullerande poliser, återöppnande av poliskontor och fler mobila polisenheter.

Centerpartiet vi särskilt satsa en lokalpolismiljard över den kommande mandatperioden på att återöppna stängda polisstationer och på stärkt polisnärvaro i hela landet.

En miljard extra på bredband och bättre mobiltäckning

Bredband är viktigt för att hela landet ska leva. Sverige ligger långt fram i bredbandsutbyggnaden, men fortfarande finns en digital klyfta mellan stad och land.

Centerpartiet vill fortsätta att satsa på bredbandsutbyggnad och inrätta en statlig mobiltäckningsmiljard för områden där marknaden inte vill investera. God mobiltäckning och tillgång till bredband är helt avgörande för landsbygdens fortsatta utveckling och nu måste staten ta ansvar.

Ersätt strandskyddet med stärkt lokal makt att peka ut särskilda skyddsvärda områden

Den strandskyddsreform som Centerpartiet förhandlade fram inom Januariavtalet hade inneburit de mest långtgående förenklingsförslagen sedan strandskyddet infördes. Att reformen stoppades är förödande för svensk landsbygdsutveckling. Därför kommer Centerpartiet återigen gå till val på att förändra strandskyddet.

Inför gårdsförsäljning

I december 2021 presenterades en utredning som visar att gårdsförsäljning inte äventyrar folkhälsan, att det är förenligt med EU-lagstiftning och att Systembolagets monopol inte hotas. Sverige är idag det enda landet i EU där gårdsförsäljning av vin och öl inte är tillåtet. Därför vill vi gå fram och tillåta gårdsförsäljning.

En jämlik vård i hela landet

Alla i hela landet ska kunna veta att den bästa tänkbara vården finns nära när vi behöver den. Därför går vi fram med ett antal satsningar för att trygga vården i hela landet, exempelvis genom att underlätta för mindre vårdcentraler på landsbygden och satsa på ambulansen, inklusive ambulanshelikoptrar.

En fungerande infrastruktur med satsningar på enskilda vägar och tågpendling

För Centerpartiet är det självklart att staten ska ta ett större ansvar för att finansiera god infrastruktur på landsbygden. Vi vill därför satsa på att öka underhållet av de enskilda vägarna, inklusive insatser för att förbättra snöröjningen. Vi vill också införa ett statsbidrag för att upprusta kommunal vägbelysning.

Samtidigt behöver vi kraftigt förstärka järnvägsunderhållet. En del av dessa resurser måste också styras mot lokala banor på landsbygden, som fyller en viktig funktion för såväl arbetspendlare som godstransporter.

Bättre laddinfrastruktur utan vita fläckar

Trots att utbyggnaden av laddinfrastruktur har gått snabbt finns det fortfarande ”vita fläckar” kvar. Trafikverkets mål var att det skulle finnas en snabbladdningsstation var tionde mil längs alla de stora vägarna i landet, men fortfarande saknas det på cirka 15 platser. Centerpartiet vill därför satsa ytterligare resurser för att förbättra laddinfrastrukturen i gles- och landsbygd och göra det möjligt att få stöd också för driften av snabbladdningsstationer på lands- och glesbygd.

Ladda ner och läs mer i en rapport , 3.3 MB.