Klimatmärk alla kläder och textilier – för sänkta utsläpp

Vår klädindustri måste bli mer cirkulär och hållbar. Centerpartiet vill därför införa klimatmärkning på alla textilprodukter och ställa högre krav på tillverkarna.

– Dagens klädkonsumtion är ohållbar. Mer än hälften av det vi köper slängs i det vanliga restavfallet, istället för att gå till återvinning eller återbruk. Så kan det inte fortsätta, säger partiledare Annie Lööf.

I Sverige har konsumtionen av textilprodukter som kläder och heminredning vuxit kraftigt de senaste åren, och blivit en stor del av våra konsumtionsbaserade utsläpp. Det handlar både om att vi oftare köper nya kläder eller ny heminredning, i kombination med att vi inte är tillräckligt bra på att återvinna materialet.

Centerpartiet vill att alla kläder och textilier får en klimatmärkning direkt på prislappen, så du i nätbutiken eller i affären tydligt kan se vilket koldioxidutsläpp som plaggets produktion bidragit till.

– Klädkonsumtionen är en miljö- och klimatbov som inte alltid uppmärksammas, men måste stoppas. Det vill vi bland annat göra genom att göra det lättare för fler att göra klimatsmarta val i butikerna, säger Annie Lööf.

Utsläppen uppstår främst när kläderna tillverkas, i huvudsak i låglöneländer där det finns såväl kemikalieutsläpp som enorm vattenförbrukning. Samtidigt skickas mycket av den textil som slängs i Sverige till förbränning i utlandet. Centerpartiet vill att det ställs högre krav på tillverkningen, genom att införa ett producentansvar för företagen.

– Kläder ska såklart användas så länge som möjligt, men när du slitit ut ditt gamla plagg ska det vara enkelt att återvinna. Vi vill därför att företagen som tillverkar kläder tar ett större ansvar för att se till att de går att återvinna, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för en mer hållbar textilindustri:

Det behövs en klimatmärkning på alla kläder och heminredning

Vi vill införa en klimatmärkning på alla textilier som säljs i Sverige, där det direkt på prislappen står vilket koldioxidutsläpp som plaggets eller produktens tillverkning skapat.

Inför ett producentansvar för textilier

Ett producentansvar behövs för att företagen som tillverkar textilier också ska se till att de samlas in och materialåtervinns. Insamlingen kan exempelvis ske hos de stora modekedjorna, på återvinningsstationer eller i särskilda kärl nära hemmet.

Idag skickas mycket av den textil som inte går till förbränning till utlandet, vilket är en enorm resursförlust då den ofta förbränns eller hamnar på deponi där istället. Centerpartiet vill istället att textiliernas livslängd förlängs, på plats här i Sverige.

Ett producentansvar för textilier är något som Centerpartiet drivit på för länge och fick igenom en utredning inom ramen för Januariavtalet. Tyvärr har regeringen inte tagit frågan vidare.

Vi måste investera i sortering och fiberåtervinning av textilavfall

Centerpartiet vill satsa 200 miljoner kronor på en storskalig infrastruktur för utsortering av textilavfall och fiberåtervinning, något som nästintill saknas helt idag.