Sänk hushållens elpriser med 6 000 kr i månaden

En prischock kan vänta hushållens elräkningar i vinter. Centerpartiet lägger nu fram förslag som kan sänka elpriserna med 6 000 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i södra Sverige.

– Sverige behöver energipolitik som ökar tillgången på grön el samtidigt som hushållen kan ställa om. Det är bra för klimatet och för människors ekonomi, säger partiledare Annie Lööf.

Många hushåll riskerar att få kraftigt ökade elpriser i vinter, inte minst i södra Sverige. Det är inte hållbart. För att stoppa utvecklingen måste vi minska beroendet av fossil energi och rysk gas samtidigt som vi ökar vår svenska elproduktion rejält de kommande åren. Men det behövs också åtgärder här och nu, för att barnfamiljer och hushåll ska kunna få vardagen att gå ihop i vinter.

Sammantaget skulle Centerpartiets förslag innebära en sänkning av elräkningen med omkring 6 000 kronor i månaden i vinter, för ett hushåll med genomsnittlig förbrukning i södra Sverige. På ett år skulle det leda till en besparing på omkring 48 000 kronor.

– Sverige behöver en långsiktig plan för att få ner elpriserna och öka elektrifieringen. Då behövs mer förnybar och klimatsmart el. Vi vill därför öka den svenska elproduktionen med 50TWh redan nästa mandatperiod, vilket innebär en 30-procentig ökning, säger Annie Lööf.

För att ge svenska hushåll maximal chans att minska sin elräkning vill Centerpartiet se fler energieffektiviseringar, men också att Svenska kraftnät använder sitt överskott till att köpa upp kraft där det är dyrt, för att på så sätt snabbare sänka priset för hushållen.

– Nyckeln till lägre priser är att öka tillgången på grön el, tillsammans med smarta energieffektiviseringar. Ett kortsiktigt pristak, som Moderaterna vill se, är inte rätt väg och skulle till och med kunna driva upp elpriserna i vinter. Det är inte alls vad hushållen behöver och kan ge företagen ännu högre priser, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag för att sänka elpriserna:

Fördubbla svensk elproduktion

Sverige behöver en kraftigt ökad elproduktion. Centerpartiet har presenterat en färdplan för fördubblad elproduktion till år 2030, för alla utsläppsfria energikällor. Redan nästa mandatperiod kan 50 TWh tillföras genom att drastiskt korta tillståndsprocesser.

Sänk elnätsavgifterna med minst 30 procent

Elnätsavgifterna är den kostnad du betalar för att få elen transporterad till ditt hem. Konsumenter har en fast- och en rörlig del i elnätsavgiften, där den senare varierar beroende på hur mycket el som används. Centerpartiet vill sänka elnätsavgiften med 30 procent för alla hushåll år 2024.

Genomför energieffektiviseringar med ”grönt avdrag”

Det säkraste sättet att minska människors elräkning är genom att effektivisera användningen, till exempel genom värmepumpar eller fjärrvärme. Hushåll med direktverkande el kan i många fall minska sina elbehov för uppvärmning med två tredjedelar. Med Centerpartiets gröna avdrag kan hushåll spara hela 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme.

Sänk elpriset med mothandel

Svenska kraftnät bör få i uppdrag att upphandla kraftproduktion som kan utnyttjas när elpriserna är höga, så kallad mothandel. Genom att biokraftproduktionen ökar i takt med att elpriset stiger kan det bidra till att pressa ner priset igen. På så sätt undviker vi extrema priser under de timmar då efterfrågan är hög eller annan elproduktion är låg. Utbudet blir mycket mer flexibelt och kan matcha efterfrågan.