Sverige behöver en solkraftsboom

För att klara klimatkrisen behövs mer grön el, snabbare. Centerpartiet vill se en mångdubbling av den svenska produktionen av solel de kommande åren.

– Klimatet kräver handlingskraft. Med rätt insatser kan Sverige på bara några år få en solkraftsboom där hela 10-15 procent av vår elanvändning består av solenergi, säger partiledare Annie Lööf.

Det finns en stor potential att öka den svenska produktionen av solel de kommande åren. I dag är energislaget kraftigt underutnyttjat och solenergin står bara för omkring en procent av landets elproduktion. Nu behövs en mångdubbling av solelsproduktionen i Sverige, genom fler solceller på tak, fasader och mark som kan byggas ut snabbt – där finns det potential att nå minst 15 procent av den svenska elanvändningen år 2030.

– Nästa mandatperiod ska vi klä hela landets tak med solel. På våra ladugårdstak, industrilokaler, bostadsrätter och offentliga byggnader. För att nå dit behövs en nationell strategi och konkreta förslag som gör det möjligt och mer lönsamt att investera i solel, säger Annie Lööf.

Det handlar både om hur vi tillsammans kan klara klimatet och se till att våra svenska företag fortsatt kan växa – genom att öka mängden klimatsmart el i Sverige på fler sätt.

Den nationella strategin för solel ska innehålla tydliga mål och insatser där vi också tar vara på privatpersoners engagemang för egenproducerad solel. Om målet om en utbyggnad till 30 TWh nås kan vi se till att solenergi på egen hand tillgodoser hushållselbehovet för sex miljoner villor under ett helt år.

– Vi måste slopa skatten på egenanvänd solel och göra det mer lönsamt att bygga ut och använda sig av solenergi. Vi behöver också nyttja alla passande ytor som finns, inte bara tak på privata fastigheter utan även klä offentliga byggnader i städerna med solceller, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag om en nationell strategi för solel:

Andelsägare i solcellsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare.

De som inte själva bor på en gård eller en fastighet som har solcellsanläggningar ska kunna köpa andelar i mikroproduktion med samma gynnsamma villkor som för villaägare. Det skulle innebära att du undantas från energiskatt för den produktion som motsvarar hushållets egen förbrukning under samma timme.

Det gröna avdraget ska breddas till att gälla solvärme och andelar i mindre solcellsparker.

Det finns idag många mellanstora tak, exempelvis ladugårdstak, som enbart är halvfulla eftersom det räcker för det egna hushållets energibehov. För att bättre nyttja alla takytor vill vi att de som köper en andel i en sådan anläggning ska få samma gröna avdrag för sin del av investeringen i sitt andelsägande, som den som bygger på eget tak.

Ett planeringsmål för 15 TWh solel ska sättas upp under kommande mandatperiod.

Strategins långsiktiga mål bör vara en utbyggnad till 30 TWh år 2030, varav 15 TWh bör tas i produktion nästa mandatperiod, vilket är drygt 10 procent av Sveriges nuvarande elanvändning.

Slopa skatten för egenanvändning av solel.

Genom att slopa solskatten – skatten på solel för egen användning – kan vi med små medel få till en stor utbyggnad av solenergi för egen konsumtion och dessutom minska trycket på elnätet.

Ställ krav på att statliga byggnader ska förberedas för solceller vid nybyggnation och större renoveringar. Inventera offentliga tak som kan lämpa sig för solceller redan idag.

De offentliga taken behöver ses som en strategisk resurs för elproduktion. Centerpartiet vill därför se nationella målsättningar, riktlinjer och vägledningar för hur Sveriges städer bättre ska utnyttja sina takytor.