C vill se krissamtal om elpriserna

Elpriserna skenar och behovet av el ökar i Sverige. Nu vill Centerpartiet att regeringen kallar till krissamtal och att alla riksdagspartier sluter upp.

– Vi måste stoppa de skyhöga elpriserna i vinter, samtidigt som vi måste hitta långsiktiga lösningar för att möta de växande elbehoven, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Sverige behöver mer grön el för att sänka utsläppen och tackla klimatkrisen. Samtidigt har en situation uppstått där människor i vissa delar av landet kanske inte har råd med sina elräkningar den kommande vintern. Det är varken rimligt eller hållbart.

– Elektrifieringen måste gå mycket snabbare, vi ser stora behov från såväl företag och industri som från våra hushåll. Det fossila måste fasas ut nu, inte minst den ryska gasen. Det är så vi klarar klimatutmaningarna och sänker priserna. Då behövs mer grön elproduktion, ökad energieffektivisering, ökad överföring, bättre lagring och smartare flexibilitet, säger Rickard Nordin.

Flera partier har presenterat förslag för att vända situationen – bland annat om halverad energiskatt på el, sänkt moms, högkostnadsskydd och mothandel. Men lösningar måste komma på plats så snabbt som möjligt.

– Nu är det dags att gå från ord till handling. Det behövs akuta energisamtal för att diskutera alla förslag konstruktivt, med målet om att nå bred politisk enighet för både producenter och konsumenter, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet vill att regeringen nu kallar till krissamtal och att övriga partier sluter upp. För det finns inga garantier för att regeringsbildningen efter valet blir snabb, vilket riskerar att ytterligare fördröja lösningar.