Klimatkrisen kräver en årlig utsläppsbudget

Sverige måste växla upp klimatarbetet, med skärpta mål och fler satsningar för att minska utsläppen. Centerpartiet vill därför se en årlig utsläppsbudget.

- Vi har inte tid att vänta. Utsläppen måste ner nu, det här handlar om hela vår planets framtid, säger partiledare Annie Lööf.

Konsekvenserna av klimatkrisen blir alltmer akuta. Från extrem torka och skogsbränder till skyfall och översvämningar. För att vända utvecklingen måste vi ta klimatkrisen på stort allvar och se till att ställa om snabbare. Centerpartiet vill skärpa klimatmålen så att vi redan år 2040 når nettonollutsläpp – idag är målet år 2045 – tillsammans med fler delmål.

Dessutom föreslår Centerpartiet en nationell utsläppsbudget som skulle innebära att Sverige sätter ett maxtak för hur mycket koldioxid vi får släppa ut.

- Hela samhället måste ställa om för att på riktigt tackla klimatkrisen, därför behöver vi arbeta efter en årlig utsläppsbudget. Och vi måste satsa mer på förnybar energi, modern miljöteknik och ställa om för att skapa en grön cirkulär ekonomi, säger Annie Lööf.

En utsläppsbudget innebär en maxgräns för utsläpp över ett år, och räknas i minskade växthusgaser istället för i kronor. Budgeten kopplas ihop med mål och åtgärder som kan följas upp.