200 förslag för att rädda klimatet

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Centerpartiet presenterar nu 200 reformer för att på riktigt växla upp klimatarbetet.

– Varje dag utan handling är en förlorad dag. När polarisar smälter och skogar brinner, när ekosystem kollapsar och människor mister livet – då måste vi agera snabbt och gemensamt, säger partiledare Annie Lööf.

FN:s klimatpanel har konstaterat att utsläppen måste halveras senast 2030 om vi ska kunna rädda klimatet. Därför är de kommande åtta åren helt avgörande för Sveriges och världens möjlighet att nå Parisavtalets mål.

– Klimatkrisen är akut, men det finns också hopp. Vi har mer kunskap om klimatförändringarna idag än någonsin tidigare, vi vet vad som måste göras. Nu måste vi agera, säger Annie Lööf.

Centerpartiet presenterar nu 200 reformförslag för att rädda klimatet , 153.3 kB.. Förslagen sträcker sig över flera områden och kan på allvar växla upp tempot i klimatarbetet, för att snabbare få ner utsläppen.

– Nu gäller det att skruva upp takten i utsläppsminskningarna. Ambitionerna inom alla samhällssektorer måste öka och vi måste snabbt få viktiga reformer på plats, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Bland annat vill Centerpartiet se en nationell utsläppsbudget, skala upp investeringarna för att öka energiförsörjningen, se till att ställa om transportsektorn och göra mer i det internationella klimatarbetet.

– Sverige kan leda klimatarbetet, men då krävs en modig och offensiv miljö- och klimatpolitik med satsningar som gör skillnad på allvar. Vi behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap som värderar resultat framför stora ord, för det här är på riktigt, säger Rickard Nordin.

Centerpartiets 200 förslag sträcker sig över flera områden, varav följande är särskilt prioriterade:

  • Centerpartiet vill att Sverige antar en årlig utsläppsbudget fram till 2040. Den ska visa vägen fram till netto-noll utsläpp. Det behöver inte betyda en helt linjär avtrappning, men är viktigt för att det ska bli verkstad av klimatmålen.
  • Det kommer att behövas storskaliga investeringar för att öka energiförsörjningen kommande år och decennier. Utan tillräckligt med el kommer vi inte lyckas genomföra omställningen. Den nödplan som Centerpartiet har tagit fram för hur vi kan fördubbla svensk energiproduktion till 2030 är helt avgörande.
  • Transportsektorns utsläpp måste minska samtidigt som bränslekostnaderna hålls nere. I rapporten presenterar vi en rad förslag för att åstadkomma just detta, bland annat genom att öka produktionen av biodrivmedel. Där är reduktionsplikten är en viktig del. Den gröna omställningen skapar dessutom nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt på landsbygden samtidigt som vi sänker drivmedelspriserna.
  • Det behövs både tillväxt och klimatomställning. För Centerpartiet är det självklart att Sverige fortsatt ska gå före i omställningen. Våra förslag visar att det går att minska utsläppen och få ekonomin att växa. Det gör Sverige till en starkare grön röst och förebild globalt. På så sätt kan vi öka ambitionerna i EU och lägga ännu mer tyngd bakom kraven på Kina och andra utsläppsländer att ställa om.
  • Sverige måste fortsätta att ta internationellt ansvar. För Centerpartiet är det självklart att stå upp för enprocentsmålet och öka andelen som går till klimatbistånd.

Läs hela rapporten: 200 förslag för att rädda klimatet , 153.3 kB.