Minska matsvinnet för miljön och klimatet

Matsvinn är ett miljö- och klimatproblem med stora proportioner. Centerpartiet går nu fram med skarpa förslag för att ta tag i problemet.

– En tredjedel av all mat går förlorad varje år. Det betyder att om matsvinn vore ett land skulle det vara världens tredje största utsläppare – så kan vi inte ha det, säger partiledare Annie Lööf.

Enligt FN:s mat- och jordbruksorganisation kostar det globala matsvinnet omkring 20biljoner kronor per år, bland annat på grund av de miljöskadekostnader som uppstår. Matsvinnet leder inte bara leder till enorma ekonomiska förluster utan påverkar också miljön negativt och orsakar utsläpp som skulle kunna undvikas.

Centerpartiet vill nu se till att minska matsvinnet med 30 procent till 2025.

– Det går att minska matsvinnet rejält, och det är viktigt att vi inte blundar för hur stort problemet är. Det är i vanliga hushåll som matsvinnet uppstår i stor utsträckning – i maten som inte äts upp eller slängs i rädsla av att den blivit för gammal, säger Annie Lööf.

Genom ett skärpt nationellt mål kan matsvinnet minska snabbare. Dessutom kan fler produkter försvaras i kyltemperatur, och ”bäst-före-märkning” tas bort där det idag är missvisande.

– För oss är det självklart att matsvinnet måste minska i hela kedjan, från gård till tallrik. Då blir det mer pengar över till annat, och vi minskar samtidigt belastningen på miljö och klimat, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Centerpartiet föreslår bland annat:

Ett skärpt nationellt mål för minskat matsvinn

Centerpartiet vill skärpa det nationella målet så att vi 2025 minskar matsvinnet med 30 procent. År 2030 ska det nationella matsvinnet halveras.

Sänk kyltemperaturen för längre hållbarhet

För vissa livsmedel är kyltemperaturen lagstadgad. Men långt fler produktgrupper skulle kunna livstidsförlängas genom att förvaras kallare, eftersom mat som förvaras vid 4 grader istället för 8 grader håller nästan dubbelt så länge.

Ett svinnfritt Sverige

Idag är arbetet med att minska matsvinnet uppdelat mellan olika myndigheter och en bred skara aktörer. Vi vill istället se ett samordnat och centraliserat samarbete som tar inspiration från arbetet med Fossilfritt Sverige.

Ta med bort ”bäst-före-märkning” där den inte behövs

Bäst-före-märkningen kan upplevas som missvisande och är en anledning till att matsvinn uppstår. Vi vill istället använda märkningen ”minst hållbar till”, för att understryke att livsmedlet faktiskt håller en tid efter att datumet passerats.

Alla livsmedelsbutiker ska ha rapporteringskrav

Vi vill att all mat ska rapporteras in från livsmedelsbutiker till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska vara bindande med undantag för mindre livsmedelsaktörer.

Matsvinnets miljö- och klimatpåverkan ska beräknas

Vi vill att Naturvårdsverket ska beräkna energiförlust, utsläpp, miljöbelastning och vattenanvändning av matsvinnet, så att vi bättre kan mäta utvecklingen.

Fler digitala lösningar för att minska matsvinnet

Fler livsmedelsbutiker måste kunna använda sig av digitala lösningar för en andrahandsmarknad för mat. Vi vill också se fler särskilda satsningar som riktar sig till entreprenörer som vill utveckla mer hållbara och cirkulära livsmedelskedjor.