Rädda våra hav och sjöar

Havsmiljöer, sjöar och vattendrag ska vara rena och levande, utan övergödning och gifter. Centerpartiet vill satsa 1,6 miljarder extra för att på allvar ta itu med problemen.

– Läget är allvarligt. Vi ser hur levande ekosystem ersätts av döda havsbottnar, giftiga algblomningar, plaster och minskad biologisk mångfald. Dels i haven, men situationen är också oroande i insjöar och grundvattentäkter, säger partiledare Annie Lööf.

Våra närmaste hav, Östersjön och Västerhavet, mår inte bra. Det är tydligt att havsmiljöerna har tagit skada av gifter och skräp, övergödning och ett allt för kraftigt industrifiske.

– Centerpartiet har länge drivit en ambitiös havs- och vattenpolitik som på allvar tar itu med problemen. Nu måste arbetet växlas upp snabbare, säger Annie Lööf.

De kommande tre åren vill Centerpartiet satsa ytterligare 1,6 miljarder kronor på att rädda våra hav, sjöar och vattendrag.

– För att motverka en fullständig ekologisk kollaps och istället börja återställa förutsättningar för livet i haven måste vi agera snabbare. Vi står redo med skarpa förslag som vi kommer att driva aktivt, för levande havsmiljöer och rena sjöar, säger Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson.

Övergödningen av Östersjön måste bekämpas, vi måste stoppa industrifisket och rädda fiskebestånden, få bort skadliga kemikalier, gifter och skräp från våra vatten, samt återställa marina ekosystem.

– Våra barn och barnbarn ska kunna bada i rena sjöar och hav och fiska i svenska vatten. Därför är det avgörande att vi får bort det som hotar våra levande vattenmiljöer, och vi har inte tid att vänta, säger Magnus Ek.

Ta itu med övergödningen av Östersjön

Vi måste snabbare få bort övergödningen, prioritera miljöarbetet runt Östersjön inom EU, rusta upp reningsverken i hela landet, samt införa ett nationellt mål om återföringen av fosfor och kväve från avloppen till jordbruket. Vi vill också att privatpersoner ska kunna använda det gröna avdraget till installation av miljövänliga avloppsanläggningar.

Stoppa industrifisket och rädda fiskbestånden

Trålgränsen måste flyttas längre ut längs hela Östersjökusten och tills vidare för att stoppa industritrålarna. Samtidigt behöver vi halvera fiskekvoterna i Östersjön, reglera skadlig bottentrålning hårdare och ha en mer hållbar förvaltning av säl och skarv. Vi vill också göra det lättare för yrkesfiskare att ställa om till mer skonsamma redskap, och se till att mer fångad fisk hamnar på matbordet istället för att bli fiskfoder till utländska odlingar.

Bort med skadliga kemikalier, miljögifter och skräp

Skadliga kemikalier måste fasas ut snabbare, därför vill vi att Sverige driver en ambitiös linje när EU:s kemikalielagstiftning uppdateras. Tillverkare av läkemedel som säljs i EU måste också ges ett större ekonomiskt producentansvar så att vi får fram produkter som bättre kan brytas ner biologiskt, samtidigt som läkemedelsbolagen i större utsträckning bidrar till att betala för reningsteknik. Reglerna kring tillåtna gränsvärden i vårt dricksvatten måste också uppdateras, och fler produkter som innehåller PFAS-ämnen ska förbjudas. Dessutom måste saneringen av förorenade platser snabbas på, och alla kustkommuner ska få bättre möjlighet att hålla sina stränder och vatten rena.

Bevara och återställ levande marina ekosystem

Nedgångna naturområden, både på land och i haven, måste satsas på och restaureras – där behövs en statlig investering, även för att rusta upp och anlägga våtmarker. Havets biologiska mångfald kan också öka genom ålgränsängar längs kusterna. Dessutom vill vi bilda fler marina skyddsområden längs våra kuster, och internationellt bör Sverige arbeta med andra länder för att skydda mer havsområden, inte minst i Arktis.

Läs hela rapporten med förslag för levande hav och vattendrag , 1.6 MB.