Akuta krissamtal om elpriserna behövs

För att ta Sverige igenom energikrisen och hantera de skenande elkostnaderna måste vi agera snabbt. Centerpartiet vill att alla riksdagens partier samlas för omedelbara krissamtal.

– Det behövs akuta elprisåtgärder nu. Vi är redo att lyssna på alla förslag – vi politiker måste lyckas samlas och nå enighet för att visa hushåll och företag att vi kan lösa det här, säger partiledare Annie Lööf.

Energikrisen i Europa drabbar många hushåll och företag hårt i Sverige. Just nu ser vi en situation växa fram där man i vissa delar av landet kanske inte har råd med elräkningarna under vintermånaderna. Det är ohållbart. Därför vill Centerpartiet att riskdagens partier samlas omedelbart för att komma överens om åtgärder, redan innan vi har ett valresultat.

– När stora och dramatiska beslut måste fattas mitt i en valkampanj, då är det nödvändigt att söka bred enighet kring hur akuta åtgärder och räddningspaket ska se ut. Precis som vi lyckades göra under pandemin, säger Annie Lööf.

– Elpriserna skapar ett enormt tryck på hushåll och företag, och sker dessutom samtidigt som matpriser stiger och Sverige har en inflationskris. Precis som finansutskottet nu har träffats för att säkra den finansiella stabiliteten på elmarknaderna så kkan vi också enas om akuta elprisåtgärder, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Alla riksdagspartier har presenterat förslag för hur vi bäst kan hantera situationen – som exempelvis halverad energiskatt på el, sänkt moms, högkostnadsskydd och mothandel. Nu måste vi se till att lösningar kommer på plats så snabbt som möjligt, och att det når dem som drabbats hårdast.

– Vi har lagt fram skarpa förslag, men vi är också redo att kompromissa för Sveriges bästa. Låt oss samlas för att ha akuta energisamtal och diskutera alla förslag konstruktivt – då kan vi nå bred politisk enighet som gynnar både elbolag och konsumenter i hela landet, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag för att kapa elpriserna:

Med våra förslag kan vi pressa elräkningen med minst 6 000 kronor i månaden för en svensk normalvilla.

  • Med statens resurser måste vi mobilisera all den extra kraft som finns i reserv – främst i kraftvärmeverk som producerar både el och värme, oftast med biobränsle från skogsrester –genom så kallad mothandel. På så sätt kan vi radikalt kapa pristopparna i vinter. Samtidigt kan vi höja effekten i existerande kärnkraftverk och vindkraft maximalt. Det hjälper både företag och hushåll.
  • Fler hushåll ska kunna maximera sitt energibesparande redan innan vintern, genom att vi gör det gröna avdraget tillgängligt för exempelvis installation av värmepump och fjärrvärme, där staten går in med halva beloppet som ett ROT-avdrag upp till 50 000 kronor. På så sätt kan många hushåll som kan minska sin långsiktiga elräkning med hälften.
  • Utsatta hushåll och företag ska kompenseras från de stora reserver som Svenska kraftnät har. Det måste ske på ett effektivt sätt och snabbt, och olika åtgärder måste införas så att tillgången på el i mellersta och södra Sverige ökar.

Läs mer om Centerpartiets förslag för sänkta elpriser