C: Satsa 8 miljarder för fler i arbete

För att tackla Sveriges arbetslöshet måste fler som står långt ifrån arbetsmarknaden komma i jobb. Centerpartiet vill därför sänka arbetsgivaravgifterna på låga inkomster.

– Ett jobb är nyckeln för att fler ska ta sig ut ur utanförskap och in i samhället. Därför måste de som saknar tidigare erfarenhet eller utbildning ges fler möjligheter att komma i arbete, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Arbetslösheten i Sverige måste minska snabbare, och fler människor måste få en egen lön. Nu behövs träffsäkra reformer om vi på allvar ska kunna vända utvecklingen. Idag är det för dyrt för företag att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, eftersom Sverige har både höga minimilöner och höga företagsskatter.

Centerpartiet vill halvera arbetsgivaravgiften på låga inkomster, det vill säga jobb som ger en månadslön på 22 000 kr eller mindre.

– Vi måste satsa på de människor som lever i utanförskap eller har svårt att hitta ett jobb. Vi vet att många som vill arbeta inte får chansen. Nyckeln är att göra det billigare för företagen att anställa dem, säger Martin Ådahl.

En sänkning av arbetsgivaravgiften på låga inkomster upp till 22 000 kr skulle innebära att det blir upp till 3 500 kr billigare per månad för exempelvis en restaurang att anställa en person till, men också att det blir upp till 3 500 kr billigare för en kommun att ta in en extra person till förskolan.

– Fler måste få sitt första jobb. Och när fler jobbar växer välfärden. Sverige har omkring 100 000 personer som varit utan arbete i mer än två år, varav många saknar utbildning eller tidigare erfarenhet. Nu måste vi ge dessa människor chansen, säger Martin Ådahl.

Sänkningen fokuserar på personer som behöver lägre trösklar in till arbetsmarknaden. För löner mellan 22 000 kronor och 25 000 kr ska nedsättningen fasas ut. Den offentligfinansiella kostnaden uppskattas till omkring 8 miljarder.