En mer jämställd äldreomsorg genom äldreboendegaranti

Otrygghet och ensamhet bland äldre är ett växande problem. Centerpartiet vill att alla som är 85 år eller äldre ska erbjudas trygghetsbostad, oavsett var man bor i landet.

– Vi måste ge fler över 85 år möjlighet till gemenskap och inte minst öka tryggheten bland kvinnor i gruppen. Sverige behöver en mer jämställd äldreomsorg, säger partiledare Annie Lööf.

Ofrivillig ensamhet och upplevd otrygghet bland personer över 85 år är ett stort samhällsproblem. Nästan var tredje person i gruppen har känt sig ensam de senaste två veckorna. Det innebär inte bara en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens, utan också för psykisk ohälsa och depression.

Centerpartiet vill se en äldreboendegaranti i hela landet, för att alla som är 85 år eller äldre ska ha rätt till ett tryggt boende oavsett vilken kommun man bor i.

– Om du som äldre upplever ensamhet eller otrygghet i ditt eget hem och önskar att flytta till en mer tillgänglig och trygg bostad, då måste du få möjlighet till det. Vi behöver bryta den ofrivilliga ensamheten och isoleringen, och det ska inte spela någon roll var i landet du bor, säger Annie Lööf.

Gruppen 85-plus beräknas bli dubbelt så stor år 2050 som den är idag. Dessutom är frågan en jämställdhetsfråga, eftersom två av tre över 85 år är kvinnor. Bland kvinnorna finns en mer utbred otrygghet, och de får heller inte lika mycket hjälp med hushållsarbete eller promenader trots att behovet är det samma som bland män – på grund av en snedvriden biståndsbedömning.

Förslaget innebär att kommunen ska vara skyldig att erbjuda personer som är 85 år eller äldre en trygghetsbostad, där man får möjlighet att bo i en trygg miljö och delta i gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.