Nu får Sverige en mer modern arbetsmarknad

Efter en historisk överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter år 2020 har nu lagändringarna kring arbetsrätten trätt i kraft. Det är den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

– Det här är en historisk och efterlängtad reform. Både Sveriges anställda och företag behöver ett modernare system så att fler jobb kan skapas och att människor ges möjlighet att utvecklas under hela sitt arbetsliv, säger Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson.

Under sommaren röstade riksdagen igenom stora reformer för en modernare arbetsrätt tillsammans med ett stort omställningspaket. Nu träder de i kraft. Reformerna baseras på den överenskommelse som slöts mellan arbetsmarknadens parter under 2020, efter att Centerpartiet förhandlat fram en omfattande utredning av arbetsrätten och LAS inom ramen för Januariavtalet.

– Äntligen får vi den en modernisering av arbetsmarknaden och arbetsrätten Sverige behöver, tillsammans med ett helt unikt omställningspaket för anställda. Nu ligger ett större fokus på kompetens istället för anställningstid, med ökad flexibilitet och större möjlighet till omställning – det är bra för Sverige, säger Alireza Akhondi, riksdagsledamot.

Idag är arbetslösheten i Sverige för hög, med en långtidsarbetslöshet som dessutom ökade under pandemin. Nu går vi in i en lågkunjunktur med en ökande inflation och skenande kostnader för såväl människor som företag. Därför är en modernisering av arbetmarknaden extra viktig.

– Det är verkligen på tiden att de omoderna regler som funnits sedan 1970-talet uppdateras. De här reformerna är efterlängtade och avgörande för Sveriges framtid. Det har Centerpartiet jobbat för under en lång tid, säger Martin Ådahl.

En reformerad arbetsrätt

  • Undantagen från turordningen utökas, tillsammans med lägre kostnader för företag i uppsägningsprocesser och med bättre förutsägbarhet. På så sätt kan företag bättre anpassa kompetensen efter verksamhetens behov.
  • Arbetsgivare ska inte längre behöva betala lön under pågående tvist om uppsägning och reglerna för uppsägning av personliga skäl blir tydligare. Det innebär att fler kommer våga anställa även personer som står längre från arbetsmarknaden.
  • Balansen mellan olika anställningsformer förbättras. Allmän visstid ersätts med särskild visstid där övergången till tillsvidareanställning sker snabbare.
  • Ändringar sker för omreglering till lägre sysselsättningsgrad, så kallad ”hyvling”, och för att undvika att inhyrning av arbetstagare blir permanent och för att heltid ska bli norm.

Omställnings- och kompetensstöd

  • Genom ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd får fler människor möjlighet att stärka sin omställningsförmåga, för att kunna utvecklas under hela sitt arbetsliv.
  • Arbetsgivaren som erbjuder omställningsstöd genom kollektivavtal ska kunna ansöka om ersättning för detta.

Omställningsstudiestöd

  • Ett helt nytt studiestöd tas fram, som innebär att de allra flesta i Sverige som har mer än åtta års yrkeslivserfarenhet kommer kunna studera upp till ett år med minst 80 procent av lönen. För den som inte tidigare har sett att utbildning skulle vara ett möjligt alternativ, kommer kunna vidareutbilda sig inom sitt yrke eller ställa om till ett nytt jobb.
  • Till exempel kommer en deltidsarbetande undersköterska att kunna gå en specialistutbildning, eller en industriarbetare att kompetensutveckla sig för att kunna jobba i de nya batterifabrikerna.