Centerpartiets nationella talespersoner utsedda

Centerpartiets har nu utsett nationella talespersoner för de kommande årens riksdagsarbete.

För mandatperioden 2022-2026 har Centerpartiet nu utsett nationella talespersoner för de olika politiska områdena.

Dessutom står det klart att partiet får två presidieposter i riksdagens utskott.

Ordförande i trafikutskottet

Ulrika Heie blir ny ordförande för trafikutskottet, och Centerpartiets talesperson i infrastrukturfrågor.

Vice ordförande i näringsutskottet

Den nya riksdagsledamoten Elisabeth Thand Ringqvist tar plats som vice ordförande i näringsutskottet, och som talesperson i näringslivsfrågor för Centerpartiet. 


Hela listan på Centerpartiets talespersoner:

Ekonomiskpolitisk talesperson: Martin Ådahl

Skattepolitisk talesperson: Helena Lindahl

Näringspolitisk talesperson: Elisabeth Thand Ringqvist

Arbetsmarknad- och migrationspolitisk talesperson: Jonny Cato

Landsbygdspolitisk talesperson: Daniel Bäckström

Infrastrukturpolitisk talesperson: Ulrika Heie

Klimat- och energipolitisk talesperson: Rickard Nordin

Miljöpolitisk talesperson: Stina Larsson

Utrikespolitisk talesperson: Kerstin Lundgren

Försvarspolitisk talesperson: Mikael Larsson

Biståndspolitisk talesperson: Anna Lasses

Talesperson för cybersäkerhet och digitalisering: Niels Paarup-Peterson

Sjukvårdspolitisk talesperson: Anders W Jonsson

Talesperson för omsorgs- och funktionshinderspolitik: Christofer Bergenblock

Socialförsäkringspolitisk talesperson: Martina Johansson

Jämställdhetspolitisk talesperson: Helena Vilhelmsson

Bostadspolitisk talesperson: Alireza Akhondi

Kulturpolitisk talesperson: Catarina Deremar

Idrottspolitisk talesperson: Anne-Li Sjölund

Utbildningspolitisk talesperson: Muharrem Demirok

Talesperson för forskning och högre utbildning: Anders Ådahl

Talesperson i konstitutionella frågor: Malin Björk

Rättspolitisk talesperson: Ulrika Liljeberg