Förbättrad EU-statistik stärker svenskt lantbruk

Nu har ny lagstiftning för statistik inom jordbruket i EU klubbats, vilket kommer att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft.

– Med en fullständig bild över lantbrukets insatsvaror och produktion kan vi göra den gemensamma jordbrukspolitiken ännu bättre, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

För första gången kommer EU att kunna samla statistik över alla insatsvaror, produktion, konsumtion och pris – i en enda lagstiftning. Statistics on Agricultural Input and Output, eller SAIO som den förkortas, är en uppdatering av lagstiftningen för bättre jordbruksstatistikinhämtning i EU. SAIO har nu röstats igenom i Europaparlamentet.

– Vi har lyckats få till en överenskommelse som ger oss mycket och tillförlitliga data över växtskyddsmedelsanvändande. Tidigare har vi bara haft vissa försäljningssiffror, men nu får vi verkligen statistik över användandet. Det kommer göra att vi kan långsiktigt kan följa upp våra mål i Jord till bord-strategin och i jordbrukspolitiken, säger Emma Wiesner.

Emma Wiesner har varit med och förhandlat den nya lagen för Centerpartiets partigrupp Renew Europes räkning.

– Det kommer ge oss en mycket bättre bild av det som jordbruket producerar, både det vanliga och det ekologiska, säger hon.

Dessutom kommer mängden antibiotika och andra läkemedel som ges till djur samlas in som statistik. Det behövs för att bekämpa antibiotikaresistensen.

SAIO är en lagstiftning som är avgörande för att det ska gå att följa upp, utvärdera och förbättra den gemensamma jordbrukspolitiken. För Centerpartiet har det alltid varit viktigt att den administrativa bördan inte är för tung för jordbrukarna eller för medlemsstaterna.

– Vi har byggt in en broms i systemet vad gäller ny datainsamling, så att EU-kommissionen inte kan överösa länder och lantbrukare med nya krav på att samla in data närhelst det passar, en mycket viktig del av arbetet, säger Emma Wiesner.

Centerpartiet har också förhindrat onödig informationsinsamling som hade blivit en extra börda för jordbrukarna. Bland annat ville den gröna gruppen i parlamentet att jordbrukare skulle tvingas bokföra hur ofta de tvättar sina maskiner och hur mycket vatten de pumpar upp ur sina brunnar.