Nytt elkrispaket i EU som inte sänker klimatet

Europaparlamentet har nu röstat om ett stort elkrispaket på omkring 300 miljarder euro, som ska hjälpa Europa ut ur energikrisen och från beroendet av rysk gas.

– Jag är väldigt stolt över att Europaparlamentet gått på Centerpartiets lösning. Nu stryper vi möjligheterna att investera i fossila projekt, och samtidigt stoppas den ökning på 250 miljoner ton utsläpp som annars skulle användas för att finansiera kalaset, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

Under våren presenterades RePowerEU, ett gigantiskt EU-paket för att fasa ut importen av rysk energi till 2027. Centerpartiets Emma Wiesner har varit med och förhandlat det förslag till finansiering av RePowerEU som under torsdagen vann stöd i Europaparlamentet.

– Det jag varit med och förhandlat fram för Centerpartiet och vår partigrupp, Renew Europe, är en lösning som ser till att stoppa utsläpp av 250 miljoner ton koldioxid som EU-kommissionen lättvindigt ville tillåta i sitt förslag, säger Emma Wiesner.

EU-kommissionen ville ursprungligen finansiera projekt för 20 miljarder genom att sälja fler utsläppsrätter från den så kallade marknadsstabilitetsreserven. Något som hade varit förödande för klimatarbetet.

– Vi kan inte kasta klimatarbetet överbord för att göra oss fria från det ryska gasberoendet, säger Emma Wiesner.

Det förslag som Centerpartiet förde in i förhandlingarna kommer dessutom att innebära att framtida investeringar i fossil energi begränsas.

– Centerpartiet hade givetvis sett att inga pengar alls går till fossila satsningar. Europaparlamentet förordar nu ett undantag på bara 1,5 år, att vi sätter ett investeringstak till 10 miljarder euro, samt att olja inte får vara en del av satsningarna. Det ser jag som en stor vinst, säger Emma Wiesner.

Det är också viktigt för Centerpartiet – och för parlamentet – att de satsningar som får pengar från RePowerEU inte hotar EU:s klimatmål för 2030 och 2050.

– Förslaget är en tydlig förbättring från Kommissionens hafsiga förslag i maj. Jag är glad att parlamentet kan vara drivande och påvisa att klimatomställningen inte behöver stå tillbaka så fort det vankas andra kriser, säger Emma Wiesner.

Förslaget går nu vidare till en trialogförhandling mellan parlamentet, kommissionen och ministerrådet.