C: En budget för jobben, klimatet och landsbygden

Regeringens budget för 2023 kommer att öka utsläppen samtidigt som den sviker landsbygden och monterar ned arbetslinjen. Centerpartiet presenterar istället ett grönt och liberalt budgetalternativ för hela Sverige , 1.1 MB..

– Priser, räntor och arbetslösheten stiger. Världens utsläpp ökar. Nu måste politiken ta ansvar för klimatet, för jobben och för att fler ska klara hushållsekonomin, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

I sin budget för 2023 har Sveriges nya regering misslyckats med att möta de stora utmaningarna vårt samhälle står inför. I en tid när människor har svårt att få vardagen att gå ihop saknas träffsäkra och tillräckliga stödinsatser, samtidigt som skatten på jobb och företag höjs och arbetslinjen överges, genom en rekordstor höjning av a-kassan.

Det står också klart att Sveriges klimatutsläpp kommer att öka, mitt i en brinnande klimatkris, av en regering som medvetet missar klimatmålen. Biståndet slaktas och man minskar antalet kvotflyktingar som får chans till trygghet i Sverige.

– Sällan i svensk politisk historia har en regering överlovat så mycket före valet och underlevererat så mycket i sin budget. Det kanske tydligaste exemplet är att regeringspartierna lovade upp till 10 kronor lägre dieselpris vid pump, men det slutade bara på 40 öre, säger Martin Ådahl.

Centerpartiet presenterar istället ett budgetalternativ som pekar ut bättre lösningar i krisen. För större klimatansvar genom en återinförd men justerad klimatbonus på elbilar, ett bredare grönt avdrag som gör det billigare att välja klimatsmart, och genom ökad biodrivmedelsproduktion. För fler jobb, genom sänkta arbetsgivaravgifter och en a-kassa som inte monterar ned arbetslinjen. Och för mer stöd till dem som verkligen behöver det, bland annat genom en sänkning riktat mot boende på landsbygden på 3 kronor av bränslepriserna.

– Kristider kräver att vi får igång jobben, värnar landsbygden och klarar klimatomställningen. Där gapar regeringens budget svarslös och ansvarslös. Sverige behöver ett kraftfullt liberalt och grönt alternativ som pekar ut en mer hoppfull väg framåt, säger Martin Ådahl.

Centerpartiets budgetmotion:

Satsningar på jobb och företag

För att klara den ekonomiska krisen behövs insatser som får igång jobben, utan att inflationen förvärras. Dessvärre höjer regeringen istället arbetsgivaravgifterna för unga och för de minsta företagen, för att finansiera kraftigt höjda nivåer i a-kassan. Det Sverige egentligen behöver är fler jobb i växande småföretag, lägre skatter på jobb och företag, och en a-kassa som erbjuder trygghet samtidigt som den värnar arbetslinjen.

Ett klimatansvar för att sänka utsläppen

Över en natt stoppade regeringen en av de mest framgångsrika klimatinsatserna: klimatbonusen för el-, hybrid- och gasbilar. Den måste nu återinföras, men göras mer träffsäker och fokuseras på bilar under 500 000 kr. För att fler ska klara elräkningarna i vinter måste politiken också ge möjlighet till energieffektivisering, genom att bredda det ”gröna avdraget” som hjälper fler installera till exempel värmepumpar. Vindkraften måste också underlättas snarare än bromsas, och produktionen av svenskt biodrivmedel måste öka.

Riktiga lösningar för landsbygden, istället för tomma löften

I tuffa tider måste skolan, vården och äldreomsorgen ges rätt förutsättningar. Centerpartiet vill öka de generella statsbidragen till kommunerna och regionerna med 10 miljarder kronor, 4 miljarder mer än regeringen. Samtidigt behövs mer vägunderhåll, snabbare bredband och bättre mobiltäckning runtom i landet, tillsammans med mer krisstöd för att klara svensk matproduktion och sänkta skatter för landets bönder.

Bränslepriserna är fortfarande skyhöga och landsbygdsbor som är beroende av bilen har det riktigt tufft. Istället för regeringens halvdana sänkning av bränslepriset med en krona för alla, bör det istället sänkas med 3 kronor för dem som bor på landsbygden. Dessutom måste reseavdraget höjas ytterligare och bättre riktas till människor som bor utanför storstadsregionerna.

Stå upp för de allra mest utsatta

Utmaningarna i Sverige är stora, men de går inte att jämföra med det ukrainska folkets kamp för frihet. Där behövs akut mer humanitär hjälp. Naturkatastrofer kopplade till klimatkrisen drabbar samtidigt miljontals människor och på flera håll i världen ökar risken för massvält. I det läget drar regeringen ned biståndet med 7,3 miljarder och säger nej till kvotflyktingar. Det är obegripligt och oansvarigt. Sverige måste istället bidra på de sätt vi kan, och stå fast vid enprocentsmålet för biståndet.