Centerpartiet KU-anmäler minister för hantering av EU-förslag

Centerpartiet anmäler Paulina Brandberg, biträdande arbetsmarknadsminister, till riksdagens konstitutionsutskott. Statsrådet har misslyckats med att informera riksdagen och förankra på rätt sätt angående förslag till Plattformsdirektivet, som innebär nya EU-regler för arbetsmarknaden.

Regeringen har brustit i att informera riksdagen och förankra kring nya EU-förslag på arbetsmarknadsregleringar. Därför har Centerpartiet nu lämnat in en anmälan till konstitutionsutskottet.

– Det är riksdagen som ger regeringen mandat i dessa frågor och statsrådet har brustit i att informera och förankra sin ståndpunkt i riksdagen. Det är synd att regeringen slarvar bort det, eftersom Sverige behöver alla arbetstillfällen vi kan få, säger arbetsmarknadspolitisk talesperson Jonny Cato.

Plattformsdirektivet handlar om regleringar på EU-nivå för företag som exempelvis Uber och Foodora, inom så kallat plattformsarbete. Direktivförslaget riskerar få stora konsekvenser för plattformsekonomin och gig-jobben, liksom för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Inom EU hanteras avgörande frågor som rör folk i sin vardag. Det är därför oroande att riksdagen fått så pass dålig insyn i förarbetet till direktivet, särskilt med tanke på vilka konsekvenser plattformsdirektivet kan få på den svenska modellen, säger Jonny Cato.