Även AI vill ha bättre reglering av AI-teknik

Artificiell intelligens kan på många sätt förbättra vårt samhälle. Men riskerna är stora och kräver ett regelverk – särskilt när det gäller försvarsfrågor, diskriminering, näringsliv och utbildning.

– AI kan leda till stora förbättringar för mänskligheten, men innebär också stora risker. Här ligger Sverige tyvärr inte i framkant idag, säger Niels Paarup-Petersen, talesperson i frågor om cybersäkerhet och digitalisering.

När det gäller AI-utvecklingen och användandet i Sverige är det tydligt att riksdagen och regeringen måste arbeta mer aktivt, parallellt med det arbete som sker på EU-nivå. Därför vill Centerpartiet snarast se en bred kommission med utgångspunkt i näringslivet, utbildning och offentlig förvaltning för att ta Sverige till spetsen av AI-utvecklingen.

För att visa hur långt fram utvecklingen med AI redan har kommit bad Niels Paarup-Petersen en AI-robot, via gratis OpenAI-teknik, skriva en längre debattartikel som beskriver fördelarna och riskerna med AI. Till och med chatbotten landade i att det behövs bättre reglering.

– Teknik utvecklas alltid snabbare än politik. Därför måste vi i Sverige vara proaktiva och se till att AI ska kunna användas på ett sätt som är etiskt och ansvarsfullt, som tar hänsyn till de potentiella effekterna på individer och samhälle, säger Niels Paarup-Petersen.

En stor fördel med AI är automatiseringen av exempelvis arbetsuppgifter och processer. Tekniken kan frigöra tid för anställda att fokusera på mer komplexa uppgifter som kräver skicklighet eller omdöme, vilket ger en ökad effektivitet och till och med nya jobb. AI kan också hjälpa oss att fatta bättre beslut, till exempel inom vården.

– Det finns AI-system som kan analysera medicinska bilder för att upptäcka tumörer. Där finns en enorm potential för läkare att diagnostisera och behandla patienter mycket tidigare, säger Niels Paarup-Petersen.

Men det finns också betydande risker. Ett av de största orosmomenten är användandet av vapen som kan styras helt utan mänsklig övervakning – flera länder utvecklar redan idag AI-drivna vapen. Det ökande beroendet av AI-system också leda till förlust av arbetstillfällen eller ekonomiska störningar, och kan dessutom öka diskrimineringen mot olika grupper.

– När AI-system bygger på data som är partisk kommer de underliggande fördomarna också att återskapas i resultaten. Till exempel har AI-system som använts inom straffrättsliga system visat sig vara orättvisa mot icke-vita personer, säger Niels Paarup-Petersen.

Sverige måste nu bättre reglera AI-utvecklingen och dess användning. Det behövs riktlinjer för etisk användning, och vi måste se till att systemen används på ett sätt som är transparent. Vi måste också investera i utbildningsprogram för att se till att kunskap kring att arbeta med AI-system finns på plats, samt för att mildra de negativa effekterna på sysselsättningen.

– Sverige har inte råd att låta AI vara något som andra utvecklar och vi bara använder. Då blir vårt land mindre rikt, mindre framgångsrikt och sannolikt mindre fritt. Låt oss vända utvecklingen innan vi har förlorat möjligheten, säger Niels Paarup-Petersen.