Elprisstöd måste nå hushåll och företag nu – i hela landet

Vintertemperaturerna leder till ökad energianvändning för många, men det utlovade elstödet lyser med sin frånvaro. Centerpartiet vill nu se ett mer omfattande stöd för hela Sverige, och även inkludera företagen.

– Vi har inte råd att vänta när så många lever med en oro över elpriserna, eller att ens företag ska gå i konkurs, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

För både hushåll och företag runt om i Sverige är det ekonomiska läget mycket svårt. Regeringen utlovade under valrörelsen ett elstöd redan till den 1 november, men fortfarande har man misslyckats med att rikta effektiv ekonomiskt hjälp mot de som drabbas värst av elkrisens kostnader.

– Elprisena slår nya rekord över hela kontinenten. Regeringspartierna har sedan länge vetat att den kalla vintern skapar en tuff situation, ändå planeras elstödet betalas ut först nästa år, och endast till halva Sverige – trots att hela Sverige är drabbat nu, säger Martin Ådahl.

Centerpartiet har länge varit drivande för elprisstöd som både ger akut kompensation till hushållen och företagen, och som också förbättrar elsystemet på längre sikt genom energieffektiviseringar – tillsammans med en plan för att få ny elproduktion på plats om minst 50 TWh kommande år.

– Vi tar situationen på största allvar och har därför gång på gång lyft behovet av krissamtal med alla partier om elpriserna. Det behövs mer samarbete för att hitta bra lösningar som kan ta landet igenom den kalla vintern, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson.

Centerpartiet vill att regeringen omgående tar fram ett mer omfattande elprisstöd som ska gälla i hela Sverige, och dessutom kompenserar drabbade företag snabbare.

– Vi ser ett akut behov av åtgärder som ger fler och bättre svar på hur hushåll och företag ska klara kommande månader med ihållande kyla, och ihållande rekordpriser på el, säger Rickard Nordin.

Centerpartiets förslag:

Hela Sverige ska få stöd

I norra Sverige produceras stora mängder grön el. Men det elprisstöd som regeringen vill införa riktar sig i första hand till södra Sverige, trots att norra Sverige haft lika högra elpriser den senaste tiden. Med skenande elpriser och en hög elanvändning i norr ser vi ett behov av att Svenska kraftnät får i uppdrag att inkludera elprisområde 1 och 2 i stödet, samt att utbetalningarna ska göras omgående.

Snabbare utbetalning av stöd för företag

Många företag drabbas hårt av elpriserna, drar ner på verksamheten eller tvingas i konkurs. Våra företag har likviditetsbrist här och nu, och får de inte stöd snabbt riskerar jobb att gå förlorade. Dessutom riskeras ytterligare prishöjningar för hushållen, vilket spär på inflationen och leder till räntehöjningar. Regeringen har möjlighet att ge elhandelsbolagen kreditgarantier, som gör att man kan erbjuda avbetalningsplaner eller uppskjutna inbetalningar i väntan på stödet. Eller så kan Skatteverket tillåta företag att minska sina skatteinbetalningar med motsvarande belopp som de har rätt till i stöd.

Bonus på stödet för den som sparar el

Samtidigt som vi hanterar den mest akuta situationen är det viktigt att det ska vara lönsamt att spara el. Därför vill vi inkludera incitament för de hushåll som har möjlighet till det, det vill säga att en del av elprisstödet riktas om till en energibesparingsbonus. De hushåll som under 2022 har minskat sin konsumtion, jämfört med de senaste tre åren, med minst 5 procent får dela på pengarna proportionellt. Dessutom bör det gröna avdraget utvidgas till att omfatta energibesparingsåtgärder, som till installation av värmepumpar, till exempel.