Höjda klimatambitioner med EU:s nya utsläppshandel

Efter hårda slutförhandlingar i Bryssel i helgen finns nu en mer ambitiös utsläppshandel på plats i EU. Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner, som varit ensam svensk förhandlare, är nöjd:

– Det här är en seger för klimatet. Mot alla odds fick vi ett vassare och mer ambitiöst paket på plats innan jul. Jag och Centerpartiet är fantastiskt nöjda över den här tidiga julklappen!

I den stärka handeln med utsläppsrätter inom EU fördubblas nu nästan antalet utsläpp som omfattas av världens största klimatverktyg. Emma Wiesner och Centerpartiet, som har representerat den liberala gruppen Renew Europe under förhandlingarna, har varit pådrivande för höjda ambitioner och för att fler sektorer ska ingå.

Arbetet har gett resultat. Nu läggs flyg, sjöfart, transporter, bostäder och avfallsförbränning till listan över sektorer som ska betala för sina utsläpp framöver.

– Den som släpper ut måste betala. I Sverige har vi i praktiken det här på plats för bostäder, transportsektorn och avfallsförbränning. Det är inte mer än riktigt att Europas gemensamma utsläpp nu äntligen börjar kosta. Det är det rätta för klimatet och det stärker också Sveriges konkurrenskraft, säger Emma Wiesner.

Syftet är att prissätta skadliga utsläpp, för att skapa incitament så att Europa kan nå sina klimatmål i enlighet med Parisavtalet. Pengarna går i sin tur till att finansiera forskning och innovation.

– För att vi ska lyckas med klimatomställningen är det otroligt viktigt med ett marknadsbaserat system som prissätter koldioxid. Vi har nu lyckats få igenom att systemet ska bli mer ambitiöst, att vi ska satsa mer på storskalig innovation genom förändrade spelregler, att mer finansiering ska läggas i EU:s innovationsfond och att ambitionerna i utsläppshandeln ska öka med tiden. Det är stora vinster för Sverige och för klimatet, säger Emma Wiesner.

Arbetet med den stärkta utsläppshandeln påbörjades i Europaparlamentet för 1,5 år sedan och utgör den största delen av EU:s klimatpaket. Slutförhandlingarna pågick i över två dygn och avslutades med en uppgörelse mellan Europaparlamentet och europeiska rådet, slutsteget i EU:s beslutsprocess.

– Jag är oerhört glad och stolt att vi har fått ett ambitiöst paket på plats. Det har gått år mycket hårt jobb, svett och tårar från alla inblandade. Nu åker jag åker hem till Sverige med rak rygg, ett leende på läpparna och vad jag anser är årets julklapp! säger Emma Wiesner.

Nytt för den stärkta utsläppshandeln är bland annat att:

  • Flyg, sjöfart, transporter, bostadssektorn och avfallsförbränning läggs till, vilket innebär att 75 procent av Europas utsläpp kommer att omfattas av utsläppshandel och pris på utsläpp, jämfört med dagens 40 procent.
  • Utsläpp från importerade varor som producerats utanför Europa ska omfattas av klimattullar från och med 2026.
  • Utsläppsminskningarna i systemet ska öka och göras mer ambitiöst med tiden.
  • Innovationsfonden för ny teknik ökar med cirka 25 procent.