C: Riskera inte rättsprinciper med populistiska förslag

Den organiserade brottsligheten kräver kraftiga åtgärder, därför är det välkommet att regeringen presenterat nya lösningar. Däremot är visitationszoner och anonyma vittnen helt fel väg att gå.

– För att stoppa gängkriminaliteten behövs kraftigare åtgärder, men aldrig på bekostnad av viktiga rättsprinciper. Därför är både anonyma vittnen och visitationszoner förslag som regeringen borde slopa, säger Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson.

Inom ramen för Tidöavtalet har regeringen och Sverigedemokraterna nu presenterat nya åtgärder för att tackla den organiserade brottsligheten. Det är ett viktigt fokus för både brottsoffer och samhället i stort, samtidigt som vi fortsatt måste lägga utveckla det förebyggande arbetet.

Många av regeringens nya trygghetsskapande förslag är viktiga och välkomna. Men tyvärr kommer inte alla Tidölösningarna att leda till ökad trygghet. Förslagen om anonyma vittnen och visitationszoner är inte bara populistiska utan saknar också önskad effekt.

– Inför valet genomförde Polisförbudet en medlemsundersökning av vilka politiska förslag de ansåg som nödvändiga och inte. Anonyma vittnen och visitationszoner återfanns i topp tio av de förslag som inte ansågs nödvändiga, säger Ulrika Liljeberg.

Gällande anonyma vittnen har det inte i andra länder kunnat bevisas att det har en positiv påverkan på tystnadskulturer. Men framför allt kan vittnesmålen inte i regel användas i rätten som bidrag till en fällande dom.

– Vittnesmål där personer deltar öppet är i de flesta fall helt avgörande för fällande domar på grund av att det är först då som deras trovärdighet kan bedömas, säger Ulrika Liljeberg.

På samma sätt är visitationszoner ett populistiskt förslag som låter handlingskraftigt, men som riskerar att göra mer skada än gott. Polisen har redan idag goda möjligheter att genomföra visitationer av personer och kontrollera fordon.

– Genom uttalade visitationszoner inskränks en persons rättigheter enbart utifrån var man bor – det riskerar att skapa misstro till polisen och rättsväsendet, där förtroendet behövs som mest.

Centerpartiet vill istället se att vittnen och målsägandens ställning i processen stärks, samt att de erbjuds bättre stöd genom polisens brottsoffer och personskyddsverksamhet. Straffskärpningar är också en förutsättning för att komma åt den organiserade brottsligheten, tillsammans med starka brottsförebyggande åtgärder.