Muharrem Demirok föreslås som ny partiledare för C

På en extrainsatt partistämma den 2 februari ska en ny centerledare och partiledning väljas. Nu har valberedningen presenterat sitt förslag och till partiledare föreslås Muharrem Demirok.

– Jag är ödmjuk inför valberedningens förslag, men jag känner mig också väldigt motiverad och förberedd om medlemmarna visar mig förtroendet att väljas till partiledare vid extrastämman i Helsingborg, säger Muharrem Demirok.

I samband med att Annie Lööf avgår som centerledare i början av 2023 ska hennes efterträdare utses. Den 2 februari hålls en extrastämma i Helsingborg, där ombud från hela landet ska rösta fram partiets nya ordförande, förste och andre vice ordförande samt ledamöter till det verkställande utskottet.

Valberedningen föreslår att Muharrem Demirok utses till Centerpartiets nya ordförande. Efter att ha valts in i riksdagen efter valet 2022 har Muharrem Demirok ansvarat för partiets utbildningspolitik, och har sedan tidigare lång erfarenhet som kommunalråd i Linköping samt som ledamot i Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskott.

– Det är en otrolig möjlighet att få chansen att vara med och påverka Sveriges utveckling framåt. För mig är rollen som partiledare starkt förknippad med att vara en lagledare. Någon som lyssnar in, som inkluderar hela partiet och som kan skapa trygghet, säger Muharrem Demirok.

– Muharrem Demirok är en lagspelare som har ett öppet och inlyssnande ledarskap. Under partiledarvalsturnén har många sett hur han trivs med att diskutera med medlemmar och förtroendevalda. Han har en tydlig ideologisk kompass, samtidigt som han är van vid att hitta praktiska lösningar, säger Jan Andersson, valberedningens ordförande.

Daniel Bäckström Muharrem Demirok

Till presidiet föreslås också Daniel Bäckström, gruppledare och riksdagsledamot, som förste vice ordförande och Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot och partistyrelseledamot, som andre vice ordförande.

– Utgångspunkten för vårt arbete har varit att föreslå en partiledning som kan utveckla Centerpartiet både politiskt och organisatoriskt, och personerna vi föreslår har vad som krävs för att tillsammans leda partiet, säger Jan Andersson.

– Jag ser fram emot att fortsätta driva Centerpartiets frågor för Sveriges bästa tillsammans med partiledningen och vår blivande partiledare. Det är tydligt att Centerpartiets roll i svensk politik fortsatt kommer att vara viktig, inte minst när det gäller landsbygdsfrågorna och att driva på regeringen för att se till att hela landet ska kunna växa, säger Daniel Bäckström.

– Jag är hedrad över att bli föreslagen att få vara med att leda och fortsätta utveckla partiet. Jag hoppas kunna bidra med min långa erfarenhet från kommunalpolitiken och rättsväsendet, samt från myndighets- och bolagsstyrelser. Sverige behöver bli tryggare, säkrare och mer tillförlitligt i hela landet. Centerpartiets politik som förenar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet behövs för att möta samhällets utmaningar, säger Ulrika Liljeberg.

Martin Ådahl
Madelaine Jakobsson

Även förslag till två ledamöter till partiets verkställande utskott har presenterats: Martin Ådahl, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, samt Madelaine Jakobsson, kommunstyrelseordförande i Nordmaling och ordförande för partiets kommunala sektion.

Valberedningens förslag inför extrastämman:

Partiledare: Muharrem Demirok, Linköping

Förste vice ordförande: Daniel Bäckström, Säffle

Andre vice ordförande: Ulrika Liljeberg, Leksand

Ledamot i verkställande utskottet: Martin Ådahl, Stockholm

Ledamot i verkställande utskottet: Madelaine Jakobsson, Nordmaling