Sänk skatten på el för att minska rekordhöga priser

Hushåll och företag drabbas just nu av rekordhöga elpriser. Nu vill Centerpartiet att punktskatten på el helt tas bort under 1 mars - 31 maj, att momsen sänks till 6 procent under samma period, samt att den eventuellt ges retroaktivt för december till februari.

– Många hushåll och företag har akut pressade marginaler, för dem är krisen här och nu. Därför är det viktigt med effektiva åtgärder som sänker kostnaderna snabbt. Länder som Finland har visat att det går, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Det måste göras mer för att snabbare sänka elkostnaderna för svenska hushåll och företag. Därför måste vi tillfälligt sänka momsen till 6 procent mellan mars och juni, tillfälligt ta bort punktskatten under samma period, samt se om samma åtgärder kan göras retroaktivt från december 2022.

I väntan på att på skattesänkningar och stöd kommer på plats, föreslår Centerpartiet att staten ställer kreditgarantier till elhandelsbolagens förfogande, så att de i sin tur kan erbjuda så många hushåll och småföretag som möjligt att sprida betalningar av vinterns höga elräkningar över en längre tid.

– Möjligheten att kunna lägga upp avbetalningsplaner på vinterns extrema elräkningar är avgörande för många hushåll och företag när de kämpar för att klara sig igenom den här perioden, säger Martin Ådahl.

Samtidigt vill Centerpartiet se till att fler som har möjlighet aktivt kan sänka sin elkonsumption. Därför föreslås en särskild bonus för den som sänker sin elkonsumtion med över en tiondel.

Centerpartiet föreslår att:

  • Tillfälligt sänka momsen på el 1 mars - 31 maj 2023 till den lägsta tillåtna momssatsen om 6 procent, och skyndsamt undersöka möjligheten att även retroaktivt sänka momsen 1 december 2022 - 1 mars 2023.
  • Tillfälligt ta bort punktskatten på el 1 mars - 31 maj 2023 och undersöka möjligheten att även retroaktivt ta bort skatten 1 december 2022 - 1 mars 2023.
  • En särskild bonus i elpriskompensationen införs för hushåll och företag som minskar sin elkonsumtion mer än 10 procent.
  • Bredda det Gröna Avdraget till att omfatta energibesparande åtgärder enligt en lista utarbetad av Energimyndigheten.
  • Regeringen erbjuder statliga kreditgarantier motsvarande den sammanlagda kostnaden för hushåll och företag för icke prisbundna elräkningarna för december 2022 till och med mars 2023, för att elhandelsbolagen i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder att sprida ut betalningar av elräkningarna över en längre tid.