Emma Wiesner får nytt EU-uppdrag om proteinstrategi

Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner har utsetts till att skriva Europaparlamentets rapport om en europeisk proteinstrategi.

– Det är ett stort och roligt uppdrag som jag väldigt mycket ser fram emot. Målsättningen är att lägga skarpa förslag till ny lagstiftning, som verkligen kan göra skillnad, säger Emma Wiesner.

EU är i dag en stor nettoimportör av foderprotein, som sojabönor och sojamjöl. Hela 71 procent av vårt behov av växter med hög proteinhalt importeras. Importberoendet driver avskogning i tredjeland och medför en rad miljö- och klimatproblem. Dessutom skapar beroendet en utsatthet för det europeiska lantbruket och vår livsmedelssäkerhet, speciellt sett i ljuset av Rysslands krig i Ukraina.

– Som frihandelsvän och liberal kommer jag inte föreslå handelsinskränkningar eller stora stöd till proteinodling. Det som behövs är ordentliga satsningar på förbättrat plantmaterial via nya växtförädlingstekniker, som gensaxen, hur odling av proteingrödor kan stöttas inom ramen för medlemsstaternas strategiska planer samt på ny teknik så vi kan utvinna protein från andra källor såsom insekter, säger Emma Wiesner.

I Sverige finns redan flera projekt i gång, där till exempel högvärdigt proteinmjöl utvinns från vallodling, samtidigt som det skapas biogas och biokol som restprodukter – förutom det positiva i att bryta av en växtföljd med en flerårig vallodling. Om detta skalas upp och blir ekonomiskt gångbart kan till exempel grisproducenter fodra sina djur med högvärdigt proteinmjöl från egna vallodlingar, samtidigt som de producerar energi och förbättrar tillståndet på sina marker.

Det behövs samtidigt en översikt gällande foder och fodertillsatser. Det finns exempelvis alger som kan tillföras fodret och minska metanutsläppen från djuren med upp till 90 procent.

– Vi måste också sprida kunskap. Många lantbrukare har odlat proteingrödor i decennier, medan andra aldrig gjort det. Här behövs mer kunskapsspridning i EU mellan lantbrukare och från rådgivare till lantbrukare, säger Emma Wiesner.

– ­Men, för att klara av omställningen till att producera mer av det protein Europa behöver så måste näringen vara med på omställningen, om omställningen ska vara lönsam för näringen. Därför vill jag först och främst lyssna in lantbrukare, livsmedelsindustrin och forskare för att höra deras bild och vad de har för idéer. Det är näringen som ska göra omställningen och då behöver de vara med från start, säger Emma Wiesner.